افتخارات

افتخارات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  • کسب رتبه دوم بخش فعالیت خلاقانه در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز