انجمن های علمی

نام انجمن فعالیت‌ها
انجمن علمی برق برگزاری برنامه‌های علمی دانشجویی برای دانشجویان رشته‌ی برق
انجمن علمی کامپیوتر برگزاری برنامه‌های علمی دانشجویی برای دانشجویان رشته‌ی کامپیوتر
انجمن علمی IEEE برگزاری برنامه‌های علمی و رابط دانشجویان با انجمن بین‌المللی IEEE
انجمن ACM برگزاری برنامه‌های علمی و مسابقات مرتبط با انجمن بین‌المللی ACM
انجمن رمز فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویی در حوزه رمزنگاری
انجمن رباتیک انجمن بین رشته‌ای با فعالیت‌های مرتبط با رباتیک
انجمن پویانمایی فعالیت‌های تحقیقاتی و نیمه‌تجاری دانشجویی در حوزه پویانمایی
انجمن آینده فرهنگ‌سازی در سطح مدارس و جامعه جهت آشنایی با رشته‌های برق و کامپیوتر
انجمن بین‌رشته‌ای شیخ‌ بهایی پروژه‌های علمی تحقیقاتی دانشجویی با رویکرد ساخت و تولید
گروه رادیو آماتوری آموزش و پیاده‌سازی عملی ایده‌های کاربردی دانشجویی در حوزه‌های مرتبط با مهندسی برق
گروه شبکه تربیت دانشجویان متخصص در حوزه شبکه‌های کامپیوتری
گروه سخت‌افزار آموزش توانمندی‌های کاربردی مورد نیاز صنعت در حوزه‌های سخت‌افزاری
کتابخانه باران کتابخانه‌ی دانشجویی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری