انجمن های علمی

 

نام انجمن : انجمن علمی کامپیوتر
استاد مشاور: آقای دکتر کوروش زیارتی
دبیر: آقای سینا سعیدی
فعالیت ها : برگزاری برنامه‌های علمی دانشجویی برای دانشجویان رشته‌ی کامپیوتر

راه های ارتباطی :     

ایمیل انجمن : csesa.shiraz@gmail

 

نام انجمن : انجمن علمی برق
استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسن آسمانی
دبیر: آقای سید علی نبوی زاده
فعالیت ها : برگزاری برنامه‌های علمی دانشجویی برای دانشجویان رشته‌ی برق

راه های ارتباطی :   

 

نام انجمن : انجمن علمی IEEE
استاد مشاور: آقای دکتر بهروز ذاکر
دبیر: خانم مهسا جعفرپور
فعالیت ها : برگزاری برنامه‌های علمی دانشجویی و رابط دانشجویان با انجمن بین المللی IEEE

راه های ارتباطی :  

 

نام انجمن : انجمن علمی ACM 
استاد مشاور: آقای دکتر مرتضی کشت کاران
دبیر: آقای امید عسلی
فعالیت ها : برگزاری برنامه‌های علمی و مسابقات مرتبط با انجمن بین‌المللی ACM

راه های ارتباطی :    

ایمیل انجمن : acm@cse.shirazu.ac.ir

 

نام انجمن : انجمن علمی رباتیک
استاد مشاور: اقای دکتر محسن محمدی
دبیر: خانم فاطیما دادوند
فعالیت ها : انجمن بین رشته ای با فعالیت های مرتبط با رباتیک

راه های ارتباطی :    

 

سایر انجمن ها :

نام انجمن فعالیت‌ها
انجمن رمز فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویی در حوزه رمزنگاری
انجمن پویانمایی فعالیت‌های تحقیقاتی و نیمه‌تجاری دانشجویی در حوزه پویانمایی
انجمن آینده فرهنگ‌سازی در سطح مدارس و جامعه جهت آشنایی با رشته‌های برق و کامپیوتر
انجمن بین‌رشته‌ای شیخ‌ بهایی پروژه‌های علمی تحقیقاتی دانشجویی با رویکرد ساخت و تولید
گروه رادیو آماتوری آموزش و پیاده‌سازی عملی ایده‌های کاربردی دانشجویی در حوزه‌های مرتبط با مهندسی برق
گروه شبکه تربیت دانشجویان متخصص در حوزه شبکه‌های کامپیوتری
گروه سخت‌افزار آموزش توانمندی‌های کاربردی مورد نیاز صنعت در حوزه‌های سخت‌افزاری
کتابخانه باران کتابخانه‌ی دانشجویی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری