انجمن های علمی

سایر انجمن ها

 

نام انجمن فعالیت‌ها
انجمن رمز فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویی در حوزه رمزنگاری
انجمن پویانمایی فعالیت‌های تحقیقاتی و نیمه‌تجاری دانشجویی در حوزه پویانمایی
انجمن آینده فرهنگ‌سازی در سطح مدارس و جامعه جهت آشنایی با رشته‌های برق و کامپیوتر
انجمن بین‌رشته‌ای شیخ‌ بهایی پروژه‌های علمی تحقیقاتی دانشجویی با رویکرد ساخت و تولید
گروه رادیو آماتوری آموزش و پیاده‌سازی عملی ایده‌های کاربردی دانشجویی در حوزه‌های مرتبط با مهندسی برق
گروه شبکه تربیت دانشجویان متخصص در حوزه شبکه‌های کامپیوتری
گروه سخت‌افزار آموزش توانمندی‌های کاربردی مورد نیاز صنعت در حوزه‌های سخت‌افزاری
کتابخانه باران کتابخانه‌ی دانشجویی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری