اهداف و چشم انداز

 • پیشبرد و گسترش علوم برق و کامپیوتر با هدف خودکفایی کشور در حوزه برق و کامپیوتر
 • ورود به حوزه­‌های نوین دانش در رشته­‌های برق و کامپیوتر از طریق استفاده از منابع علمی به روز
 • افزایش میزان تولیدات علمی پرمحتوا و شایسته
 • پرورش نیروهای متخصص، خلاق و متفکر در گرایش­‌های مختلف برق و کامپیوتر به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور
 • ارتقای سطح پژوهش به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی از طریق توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی در علوم برق و کامپیوتر
 • ایجاد تعامل و ارتباط دوسویه بین دانشکده برق و کامپیوتر و صنایع مختلف
 • به کارگیری و تجاری‌سازینتایج پژوهش­‌های انجام گرفته در دانشکده برق و کامپیوتر
 • حفظ پویایی علمی اساتید و دانشجویان از طریق افزایش همکاری­‌های علمی و پژوهشی ملی و بین­‌المللی
 • توسعه و بهبود زیرساخت­‌های فیزیکی دانشکده برق و کامپیوتر
 • شناساسی و جذب استعدادهای برتر و ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای آن‌­ها
 • بهبود جایگاه درخشان دانشکده برق و کامپیوتر در سطح ملی و بین‌­المللی