مراکز پژوهشی

آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا (آگاهی‌رسانی- پشتیبانی و امداد رایانه‌ای)

با گسترش اینترنت و استفاده از آن در ابعاد مختلف، سازمان‌ها و موسسات با مسائل جدیدی در رابطه با امنیت اطلاعات و تهاجم به شبکه‌های کامپیوتری مواجه هستند. صرف نظر از موفقیت و یا عدم موفقیت مهاجمان و علیرغم آخرین اصلاحات انجام شده در رابطه با فناوری‌های امنیتی، عدم وجود دانش و اطلاعات لازم کاربران شبکه‌های کامپیوتری و استفاده‌کنندگان اطلاعات حساس در یک سازمان، همواره به عنوان مهمترین تهدید امنیتی مطرح و عدم پایبندی و رعایت اصول امنیتی تدوین شده، می‌تواند زمینه‌ای برای استفاده مهاجمین شده و باعث بروز مشکل در سازمان گردد. مهاجمان همواره به دنبال چنین فرصت‌هایی بوده تا با اتکاء به آنها به اهداف خود نائل گردند. در عصر حاضر می‌بایست به مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه بصورت یک کالا و یا محصول، بلکه بصورت یک فرآیند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری تنزل ندهیم. در اغلب کشورهای پیشرفته جهان در خصوص پاسخ به رخدادهای امنیتی، گروه‌های تخصصی با نام تجاری CERT وجود دارد. این گروه‌ها به نوعی مرجع رسمی در زمینه امنیت می‌باشند. مرکز آپای دانشگاه شیراز، به عنوان بزرگترین مرکز متولی پاسخ به رخدادهای امنیت فضای سایبری در جنوب کشور نیز با همین هدف و در همین راستا ایجاد شده است.

پتانسیل‌های مرکز آپای دانشگاه شیراز

     - تولید دانش و فناوری بومی در زمینه مقابله با بدافزار

     - تولید ضد ویروس بومی

     - کمک به امن سازی واحدهای صنعتی در مقابله با حملات سایبری

     - خدمات رسانی به کلیه سازمان‌های دست اندر کار IT

     - پوشش بخش‌های امنیتی، حقوقی و دادرسی در زمینه جرائم رایانه‌ای

     - افزایش اعتماد عمومی به فضای سایبر و دولت الکترونیک

     - جبران تحریم‌های مربوط به دریافت پشتیبانی نرم افزارهای امنیتی

     - تربیت و جذب نیروی انسانی مستعد در حوزه مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبری