نشریات پژوهشی

                                                                                                     

                 

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering                             

 

این مجله از سال 1999 به زبان انگلیسی شروع به انتشار کرده است و از سال 2016 توسط انتشارات Springer منتشر می‌شود.

هدف از انتشار این مجله، گسترش تحقیقات علمی ایرانیان در تمامی شاخه های مهندسی برق و رشته های مرتبط با آن، و فراهم آوردن بستری برای جلب توجه جوامع علمی دنیا است. تمرکز این مجله بر موضوعات مرزی در تحولات نظری، ریاضی، عددی، تجربی و علمی در زمینه مهندسی برق و همچنین کاربرد تکنیک‌های موجود در حوزه‌های جدید است.

این مجله به موضوعاتی مانند بیومکانیک، انتشار موج، نظریه ارتباطات، پردازش سیگنال، پردازش تصویر، شبکه‌های عصبی مصنوعی، داده کاوی و یادگیری ماشین و ... می‌پردازد.