کارمندان

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن  
معصومه انشایی
منشی دانشکده برق و کامپیوتر
36133050
زهرا رفیعی منشی بخش قدرت و کنترل 36133080
اختر پوررمضان منشی بخش مخابرات و الکترونیک 36133500
معصومه رنجبر منشی بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات

36133160

36133592

حمیدرضا علیشاهی رئیس امور اداری 36133153
مهدی رضائی کارشناس پژوهشی 36133143
زهرا پارسائیان مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی 36133077
نعیمه سقایی کارشناس آموزش بخش قدرت و کنترل 36133095
شیرین کشتکاران کارشناس آموزش بخش الکترونیک و مخابرات 36133096
سیده زهرا حسینی کارشناس آموزش بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات 36133183
الیاس فریدونی کارشناس دانشجویی 36133301
غلامرضا طیبی کارشناس آزمایشگاه پروژه 36133044  
وحید امینی‌لاری کارشناس آزمایشگاه مایکروویو، DSP و سویچ

36133555

36133047

غلامحسین بنائیان‌حقیقی کاردان آزمایشگاه الکترونیک 36133046
فرزاد رحمانیان کارشناس محاسبات سریع 36133079
محمدتقی صفائی کارشناس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 36133110
مصطفی فرازی کارشناس آزمایشگاه کنترل خطی و PLC 36133058
علی آقایی کارشناس آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 36133507
احسان جعفری کارشناس آزمایشگاه مبانی برق 36133507
کیوان دانایی‌پور کارشناس آزمایشگاه الکترونیک و اتاق ICP

36133189

36133597

--------- کارشناس آز مدار منطقی و اتاق PC

36133178

36133598

 
زهرا کریمی مسئول اتاق سِروِر 36133165
حمید محمدی امور اداری و قراردادها 36133301
زهرا رفیعی منشی و بایگان دبیرخانه آموزش

 

36133305

 

رمضان علیزاده نامه‌رسان 36133301
بیت‌الله مسکویی نامه‌رسان 36133160