کارمندان

نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن  
معصومه انشایی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
36133050
زهرا رفیعی مسئول دفتر بخش مهندسی قدرت و کنترل 36133080
فاطمه مهدی بیرقدار مسئول دفتر بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک 36133500
معصومه رنجبر مسئول دفتر بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

36133160

36133592

حمیدرضا علیشاهی رئیس امور اداری 36133153
مهدی رضائی کارشناس پژوهشی 36133143
زهرا پارسائیان مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی 36133077
امید جعفری حقیقی کارشناس آموزش بخش قدرت و کنترل 36133095  
آزاده عبداله زاده کارشناس آموزش بخش الکترونیک و مخابرات 36133096
سیده زهرا حسینی کارشناس آموزش بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات 36133183
غلامرضا طیبی کارشناس دانشجویی 36133301
غلامرضا طیبی کارشناس آزمایشگاه پروژه 36133044
وحید امینی‌لاری کارشناس آزمایشگاه مایکروویو، DSP و سویچ

36133555

36133047

غلامحسین بنائیان‌حقیقی کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 36133046
آقای اوجی کارشناس محاسبات سریع 36133079  
  کارشناس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 36133110  
پرهام شناور کارشناس آزمایشگاه کنترل خطی و PLC 36133058  
علی آقایی کارشناس آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 36133507
------ کارشناس آزمایشگاه مبانی برق 36133507  
  کارشناس آزمایشگاه الکترونیک و اتاق ICP

36133189

36133597

 
--------- کارشناس آز مدار منطقی و اتاق PC

36133178

36133598

 
زهرا کریمی مسئول اتاق سِروِر 36133165
حمید محمدی امور اداری و قراردادها 36133301
هاله عصایی مسئول دفتر و بایگان دبیرخانه آموزش

 

36133305

 

  نامه‌رسان 36133301  
بیت‌الله مسکویی نامه‌رسان 36133160