کتابخانه ها

کتابخانه خوارزمی

دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می‌توانند برای تأمین نیازهای خود به کتاب‌های مرجع، لاتین، فارسی و جستجو در منابع مختلف از امکانات کتابخانه خوارزمی واقع در میدان نمازی، ابتدای خیابان ملاصدرا استفاده نمایند.