آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها


لیست کلیه آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

 

[آزمایشگاه مدار الکتریکی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر بوستانی 
شماره تماس: 09173171097

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

[آزمایشگاه معماری]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر خون جوش و دکتر موسوی  
شماره تماس: 09368963288

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه سیستم عامل]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر موسوی و دکتر فخراحمد 
شماره تماس: 09177038028

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه ریزپردازنده]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر راجی  
شماره تماس: 09122263341

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر موسوی دکتر حمزه 
شماره تماس: 09177036687

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه پایگاه داده ها]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر صدرالدینی 
شماره تماس: 09171120089

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه رابط کاربری]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر فخراحمد  
شماره تماس: 09177038028

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه کامپیوتر]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر طاهری، دکتر زیارتی، دکتر تحیری، دکتر عظیمی فر و دکتر منصوری  
شماره تماس: 09171021361

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه مدار منطقی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر خون جوش  
شماره تماس: 09173037388

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر بوستانی و دکتر منصوری  
شماره تماس: 09177129288

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 1]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر بوستانی و دکتر عظیمی فر  
شماره تماس: 09173360805

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 4]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر فخراحمد و دکتر هاشمی  
شماره تماس: 09177038028

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 5]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر راجی و دکتر ثامنی 
شماره تماس: 09122263341

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 6]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر خون جوش و دکتر منصوری 
شماره تماس: 09173037388

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 7]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر موسوی و دکتر صدرالدینی 
شماره تماس: 09171120089

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 8]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر سامی و دکتر کشت کاران 
شماره تماس: 09173142062

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی 9]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر تحیری و دکتر زیارتی
شماره تماس: 09335683182

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی نیم طبقه]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر حمزه و دکتر طاهری
شماره تماس: 09171021361

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

----

امکانات آزمایشگاه:

----

 

 

 

لیست کلیه آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک و مهندسی قدرت و کنترل

 

[آزمایشگاه بررسی سیستم‌های قدرت]

نوع آزمایشگاه: آموزشی-تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر علیرضا سیفی
شماره تماس: ----

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

برگزاری آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

مطالعه و تحقیق در آنالیز و بررسی سیستم‌های قدرت در حوزه گذرا و پایدار

مطالعه و تحقیق در زمینه بهره برداری و کنترل سیستم‌های قدرت

مطالعه و تحقیق در زمینه سیستم‌های انرژی

امکانات آزمایشگاه:

تعدادی کامپیوتر مجهز به نرم‌افزارهای سیستم‌های قدرت شامل Digsilent، PSAT، و MATLAB

 

[کارگاه برق]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: احسان جعفری
شماره تماس: 36133192-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه دانشجویان تمامی گرایش‌های برق، با نحوه‌ی عملکرد تاسیسات برقی ساختمان شامل انواع سیستم‌های روشنایی، خنک کننده و کنترل سیستم‌های برق صنعتی شامل کار با انواع کنتاکتورها و موتورهای سه‌فاز آشنایی پیدا می‌کنند.

امکانات آزمایشگاه:

تابلوهای برق، انواع سیستم‌های روشنایی، ابزار کار و موتورهای سه‌فاز

 

[آزمایشگاه پیشرفته الکترونیک صنعتی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: محمدتقی صفایی
شماره تماس: 36133110-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه کاربرد قطعات و مدارهای الکترونیک صنعتی و رفتار آن‌ها بر روی پانل‌های مختلف آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین، کلیه ولتاژهای ورودی و خروجی، جریان‌ها و شکل موج‌ آن‌ها در کلیه مراحل آزمایش مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرد. ولتاژها و جریان‌ دستگاه‌ها واقعی هستند و شکل موج‌ها توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری بررسی می‌شوند.

امکانات آزمایشگاه:

9 پانل آزمایشگاهی که طبق کاتالوگ مربوطه هرکدام می‌توان چند آزمایش انجام داد. دستگاه‌های اسیلوسکوپ که جهت بررسی ولتازها و جریان‌ها و رفتار آن‌ها به کار گرفته می‌شوند.

 

[آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: 1343
نام مسئول: علی آقایی
شماره تماس: 36133507-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه دانشجویان با اصول کارکرد انواع ماشین‌های AC و DC و همچنین ترانس‌های تک‌فاز و سه‌فاز آشنا شده و انواع تست‌های مربوط به هرکدام را بصورت عملی انجام می‌دهند.

امکانات آزمایشگاه:

انواع موتورهای DC

انواع موتورهای AC

مقاومت‌های متغیر

ترانس‌های تک‌فاز و سه‌فاز

 

[کارگاه مبانی برق]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: احسان جعفری
شماره تماس: 36133192-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه دانشجویان با اصول ابتدایی اندازه‌گیری پارامترهای مدارات الکتریکی و همچنین نحوه بستن مدارات آشنا می‌شوند.

امکانات آزمایشگاه:

اسیلوسکوپ، مولتی متر، سیگنال ژنراتور، موتورهای سه‌فاز، وات متر، فی (Ø) متر، دستگاه‌های اندازه‌گیری آنالوگ

 

[آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: احسان جعفری
شماره تماس: 36133192-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه‌ی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند اسیلوسکوپ، مولتی متر، گالوانومتر و سیگنال ژنراتور، و اصول ابتدایی طراحی مدارات ساده الکترونیکی مرتبه 1 و مرتبه 2، و اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی آشنا می‌شوند.

امکانات آزمایشگاه:

اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، مولتی متر، گالوانومتر، مقاومت متغیر، خازن متغیر و ...

 

[آزمایشگاه فشار قوی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی- تحقیقاتی سال تاسیس: 1378
نام مسئول: دکتر ابراهیم فرجاه- علی آقایی
شماره تماس: 36133507-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه انواع تست‌های عایقی بر روی ادوات شبکه‌های توزیع در ولتاژهای تا 500 کیلو ولت انجام می‌گیرد.

امکانات آزمایشگاه:

ست کامل 100 کیلو ولت 

ست کامل 500 کیلو ولت

 

[آزمایشگاه کنترل خطی و PLC]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: مصطفی فرازی
شماره تماس: 36133058-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

الف) آزمایشگاه کنترل خطی: در این آزمایشگاه دانشجویان تمامی گرایش‌های برق با مفاهیم کنترل خطی و آزمایش‌های مربوط به درس کنترل خطی که شامل سیستم‌های حلقه باز، حلقه بسته و اثرات کنترل‌کننده‌های PID آشنا می‌شوند.

ب) آزمایشگاه PLC: در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه برنامه‌نویسی مقدماتی تا پیشرفته کنترل‌کننده‌های PLC از دو برند Delta و Siemens آشنا می‌شوند.

امکانات آزمایشگاه:

الف) آزمایشگاه کنترل خطی: Servo موتورها، PCهایی که به عنوان اسیلوسکوپ و ثبات اطلاعات استفاده می‌شوند.

ب) آزمایشگاه PLC: تابلو برق‌هایی که در آن‌ها PLCهای نوع Delta و Siemens و همچنین رله‌ها قرار گرفته‌اند. PCهایی که برای برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرایندهای صنعتی شبیه‌سازی شده توسط Motor Plantها و Level Plantها.

 

[آزمایشگاه کنترل تطبیقی و مقاوم]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1393
نام مسئول: دکتر علیرضا خیاطیان- دکتر مریم دهقانی
شماره تماس: 36133048-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه الگوریتم‌های کنترل تطبیقی و مقاوم بر روی سیستم‌های مختلف کنترل، مورد شبیه‌سازی و ارزیابی قرار می‌گیرند. الگوریتم‌های تطبیقی و مقاوم بیشتر مورد توجه هستند و کاربردهای متنوع این الگوریتم‌ها شامل سیستم‌هایی همچون مهندسی پزشکی، پروسه‌های شیمیایی، رباتیک و ... می‌باشد.

امکانات آزمایشگاه:

کامپیوترهای محاسباتی که بوسیله یک سِروِر به یکدیگر متصل هستند.

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل مانند MATLAB و ...

 

[آزمایشگاه سیستم‌های شناختی]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1394
نام مسئول: دکتر پیمان ستوده
شماره تماس: ----

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

پژوهش در مورد سامانه‌های شناختی و توسعه یک پارادایم طراحی مهندسی با الهام از سامانه‌های عصبی. چنین سامانه‌های شناختی بر پنج پایه استوار می‌گردند: چرخه ادراک-کنش، حافظه، توجه، هوش و زبان. از نمونه‌های کاربرد این نوع سامانه‌ها می‌توان به کنترل شناختی، و رادیوهای شناختی اشاره کرد.

امکانات آزمایشگاه:

 

 

[آزمایشگاه کنترل پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1382
نام مسئول: دکتر سید علی‌اکبر صفوی
شماره تماس: 

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

- سیستم‌های کنترل صنعتی شامل PLC، DCS، و SCADA

- سیستم‌های نظارت و پایش صنعتی

- آموزش‌های الکترونیکی و آزمایشگاه‌های مجازی و از راه دور

- سیستم‌های هوشمند در صنعت، ترافیک و خودرو

- سیستم‌های کنترل در پست‌های برق

امکانات آزمایشگاه:

-PLCهای زیمنس و دلتا

- سیستم‌های کنترل پست‌های برق

- نمونه تجهیزات فیلدهای صنعتی

- DCS7 و DCS

- SCADA

 

[آزمایشگاه کیفیت توان]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی- خدماتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر ابراهیم فرجاه
شماره تماس: 36133507-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

-ارایه مشاوره به صنایع، سازمان‌ها و ارگان‌ها در مورد کلیه موارد مرتبط با کیفیت توان

- انجام انواع تست‌های استانداردهای مرتبط با کیفیت توان و نظارت بر محصول

- انجام اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت توان 

امکانات آزمایشگاه:

- تست 5 کیلوولت خورشیدی

- ژنراتور گازی تک‌فاز

- ژنراتور گازی سه‌فاز

- انواع بارهای خطی و غیرخطی

- انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری پدیده‌های کیفیت توان

 

[آزمایشگاه خودروهای برقی پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی- مشاوره‌ای سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر ابراهیم فرجاه
شماره تماس: 32303081-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

- انجام کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با انواع خودروهای برقی

- ساخت نمونه‌های سفارشی و تعمیرات لازم بر روی خودروهای برقی به منظور بهینه‌سازی

- برقی کردن خودروها

- مشاوره و ساخت دستگاه‌های تست، تعمیر و نگهداری

امکانات آزمایشگاه:

- انواع مبدل‌ها، باتری و ملزومات برقی کردن خودروها

- چندین نمونه دوچرخه، موتور سیکلت و خودروهای برقی

- چندین نمونه مبدل شارژر

- تجهیزات مانیتورینگ و کنترل مورد استفاده در خودروهای برقی

- نرم‌افزار Dspace به منظور شبیه‌سازی (HIL) خودروهای برقی

 

[ آزمایشگاه فشار قوی پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: آموزشی- تحقیقاتی- خدماتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر مهدی اله‌بخشی- دکتر ابراهیم فرجاه
شماره تماس: 36133545-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

- انجام آزمون‌های فشار قوی شامل:

تست‌های فشار قوی AC تا سطح ولتاژ 100 کیلوولت و DC تا سطح 140 کیلوولت

تست‌های فشار قوی ضربه تا سطح ولتاژ 500 کیلوولت

آزمون‌های عایقی تجهیزات عایقی (بالابر عایقی خط گرم، پتوی عایق، عصای عایق و ...)

اندازه‌گیری تخلیه جزیی در ترانسفورماتورها، کابل‌ها و ...

ارایه مشاوره در کلیه زمینه‌های ساخت تجهیزات فشار قوی، بهینه‌سازی و نظارت بر ساخت

امکانات آزمایشگاه:

- ژنراتور ضربه 500 کیلوولت تولیدی شرکت Highvolt آلمان در ابعاد صنعتی

- مولد ولتاژ AC تا سطح 100 کیلوولت

- دستگاه اندازه گیری تخلیه جزیی هوشمند

- اسیلوسکوپ 4 کاناله با پهنای باند 200 مگاهرتز و سرعت نمونه برداری 2 گیگاهرتز بر ثانیه

- تجهیزات فشار قوی تحقیقاتی شامل بوشینگ، CT، PT و مقره‌های متنوع

- ترانسفورماتور توزیع  500 کیلو ولت‌آمپر دارای سربندی قابل دسترس (تحقیقاتی) 

 

[ اتاق پروژه کارشناسی]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: غلامرضا طیبی
شماره تماس: 36133044-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این مرکز، دانشجویان گرایش‌های مختلف مهندسی برق در سطح کارشناسی می‌توانند از امکانات آن برای انجام پروژه‌های مربوط به مقطع کارشناسی استفاده نمایند. همچنین با حضور اساتید گرایش‌های مختلف، دانشجویان می‌توانند از مشاوره این اساتید در راستای انجام پروژه‌های خود بهره گیرند.

امکانات آزمایشگاه:

-چندین ست کامل آزمایشگاهی شامل اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، و منابع تغذیه AC و DC.

- ابزار مورد نیاز برای انجام پروژه شامل جعبه ابزار، هویه، فیش و سیم، بِرِد بورد و ...

 

[ مرکز کامپیوتر دانشجویان تکمیلی GPL]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس: ----

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

این مرکز به منظور استفاده کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تاسیس گردیده است. در این مرکز، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با استفاده از کامپیوترهای با قابلیت پردازش بالا، امور مربوط به دروس مختلف، پایان نامه و رساله خود را انجام دهند. تعدادی از کامپیوترهای این مرکز که به مرکز محاسبات سریع دانشکده متصل هستند، برای انجام محاسبات حجیم در نظر گرفته شده‌اند.

امکانات آزمایشگاه:

-سیستم‌های کامپیوتری متصل به مرکز محاسبات سریع

- سیستم‌های کامپیوتری با قابلیت اتصال به سِروِر مرکزی

- نرم‌افزارهای مختلف مورد نیاز در مهندسی برق مانند MATLAB، PSPICE، HSPICE، ETAP، PSCAD، و ...

 

[ آزمایشگاه حفاظت پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر حیدر صامت
شماره تماس: ----

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

 

امکانات آزمایشگاه:

 

 

[ آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 
نام مسئول: دکتر محمد محمدی
شماره تماس: 

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

 

امکانات آزمایشگاه:

 

 

[ آزمایشگاه تحلیل آماری سیگنال]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1391
نام مسئول: دکتر مهرزاد بیغش
شماره تماس: 36133558-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

هدف این آزمایشگاه تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها با الگوریتم‌های پردازشی دیجیتال و آماری است. تجزیه و تحلیل سیگنال‌های راداری و سایر سیگنال‌های مخابراتی از این جمله می‌باشند.

امکانات آزمایشگاه:

دستگاه‌های اندازه‌گیری شامل اسپکتروم آنالایزر، مولد سیگنال، بردهای پردازشی FPGA، تجهیزات اندازه‌گیری متداول، تجهیزات اداری و کامپیوترهای شخصی

 

[ آزمایشگاه مخابرات بی‌سیم]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1386
نام مسئول: دکتر مهرزاد بیغش
شماره تماس: 36133558-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

این آزمایشگاه، روش‌های متنوع ارتباط بی‌سیم بین دو یا چند دستگاه مخابراتی را مد نظر قرار داده و بررسی می‌کند. سیستم‌های مخابرات سیار، شبکه‌های مخابرات بی‌سیم، سیستم‌های مخابرات ماهواره‌ای و آنتن‌های تطبیقی از جمله مقوله‌های هدف در این آزمایشگاه هستند.

امکانات آزمایشگاه:

دستگاه‌های اندازه‌گیری شامل اسپکتروم آنالایزر، سیگنال ژنراتور، فانکشن ژنراتور، اهم‌متر، ولت‌متر و ...

وسایل ساخت بردهای مدار چاپی، تجهیزات سیم‌پیچی، کامپیوترهای محاسباتی و تجهیزات اداری.

 

[ آزمایشگاه مدار منطقی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر نوید یثربی
شماره تماس: ------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه با به کارگیری ترکیبی از ماژول‌های آماده و مدارات طراحی شده توسط دانشجویان با روش‌های تدریس شده در درس مدارات منطقی، سیستم‌های مرسوم دیجیتال از جمله مدارات شمارنده، مقایسه کننده، حافظه‌ها و مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس، پیاده سازی شده و نتایج و نکات عملی به همراه نحوه‌ی استفاده از Datasheet مدارات مجتمع به دانشجویان کارشناسی ترم 5 و بالاتر آموزش داده می‌شود.

امکانات آزمایشگاه:

- کامپیوترهای معمولی برای ارتباطات ساده و استفاده از شبکه

- ماژول‌های استاندارد دیجیتال

- انواع مدارات مجتمع‌های (IC) منطقی

 

[ آزمایشگاه میکروپروسسور]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر نوید یثربی
شماره تماس: ------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه با استفاده از بردهای از پیش طراحی شده در وهله‌ی اول اصول کلی کار با ریز پردازنده‌ها به صورت عملی آموزش داده می‌شود. در مرحله‌ی دوم نکات طراحی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این دسته از سیستم‌ها ارایه شده و دانشجویان آموزش لازم برای اجرا و حل یک مسئله‌ی عملی با استفاده از یک سیستم خودکار ریز پردازنده‌ای را در قالب پروژه‌های مختلف در محیط آزمایشگاه را دریافت می‌کنند.

امکانات آزمایشگاه:

- بردهای آموزشی 8086، AVR، Z80، FPGA

- انواع میکروکنترلرهای 8051، AVR

- انواع گیت‌های منطقی

- کامپیوتر و بردهای برنامه‌ریزی IC

 

[ آزمایشگاه مدارهای مخابراتی]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر سید اسماعیل حسینی
شماره تماس: 36133061-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه، آزمایش‌های مربوط به درس مدارهای مخابراتی توسط دانشجویان انجام می‌شود و بردهایی که خودشان طراحی می‌کنند و می‌سازند در این آزمایشگاه تست می‌شود. این آزمایش‌ها بیشتر در ارتباط با مدولاسیون‌های AM و FM می‌باشد.

امکانات آزمایشگاه:

چندین منبع تغذیه، اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور و بردهای آزمایشگاه.

 

[ آزمایشگاه فتونیک]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1386
نام مسئول: دکتر مهدی میری
شماره تماس: 36133418-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

انجام آزمایش‌های پایه‌ی اپتیکی (تداخل سنجی و تفرق) و مشخصه‌یابی ادوات فتونیک

امکانات آزمایشگاه:

- لیزرها و آشکارسازهای طیف مرئی

- آشکارسازهای طیف مخابراتی

- اتصالات فیبر نوری

- سیستم لایه نشانی فلزات با روش تبخیر

- قطعات اپتیک (نظیر لنز، منشور و باریکه شکن) و قطعات اپتومکانیک (نظیر نگهدارنده‌ها و جابجاگرهای مکانیکی)

 

[ آزمایشگاه سونار]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1390
نام مسئول: دکتر محمدعلی مسندی شیرازی- دکتر محمود کریمی
شماره تماس: -------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه الگوریتم‌های پردازش سیگنال مورد استفاده در سامانه‌های سونار و سامانه‌های آرایه‌ای شبیه‌سازی و ارزیابی می‌شوند، و در برخی موارد، برخی سامانه‌های ساده نیز برای ارزیابی عملکرد این الگوریتم‌ها ساخته می‌شوند. ابداع الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال و یا بهبود الگوریتم‌های موجود نیز از فعالیت‌های این آزمایشگاه است.

امکانات آزمایشگاه:

- چند دستگاه کامپیوتر شخصی (PC)

- نرم‌افزارهایی مانند MATLAB و JACKET و ...

- سخت‌افزارهایی مانند کارت نمونه‌برداری و کارت پردازش گرافیک (GPU)

 

[ آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصویر]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر محمدعلی مسندی شیرازی- دکتر مهران یزدی
شماره تماس: -------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه بردهای پردازش سیگنال و تصویر برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، الگوریتم‌های پردازش تصویر جهت ردیابی افراد، شناسایی چهره، روش‌های بیومتریک، کنترل ترافیک مورد طراحی و پیاده‌سازی قرار می‌گیرند و تست و ارزیابی بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد.

امکانات آزمایشگاه:

بردهای DSP و سیستم‌های کامپیوتری با محاسبات سریع، دوربین‌های Webcam و نظارتی و همچنین نرم‌افزارهای پردازش سیگنال و تصویر مانند MATLAB، Labview و ...

 

[ آزمایشگاه مخابرات زیر آب]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: 1391
نام مسئول: دکتر محمود کریمی- دکتر مصطفی درختیان
شماره تماس: -------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه الگوریتم‌های پردازش سیگنال مورد استفاده در سامانه‌های مخابرات زیر آب و سامانه‌های آرایه‌ای شبیه‌سازی و ارزیابی می‌شوند. ابداع الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال و یا بهبود الگوریتم‌های موجود نیز از فعالیت‌های این آزمایشگاه است.

امکانات آزمایشگاه:

- چند دستگاه کامپیوتر سریع "سوپر میکرو"

- چند دستگاه کامپیوتر شخصی (PC)

- نرم‌افزارهایی مانند MATLAB و ...

 

[ آزمایشگاه الکترونیک]

نوع آزمایشگاه: آموزشی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر مهدی میری- دکتر محمدحسین شیخی
شماره تماس: 36133046-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

ارایه آزمایشگاه‌های الکترونیک 1 و 2 که در آن به ترتیب آزمایش‌های مرتبط با مطالب درسی الکترونیک 1 و الکترونیک 2 ارایه می‌شود.

امکانات آزمایشگاه:

- 6 میز کار هر کدام دارای یک اسیلوسکوپ، یک سیگنال ژنراتور، یک منبع تغذیه DC، یک مولتی‌متر دیجیتال و یک دستگاه ترسیم مشخصه المان‌های الکترونیکی

- یک کامپیوتر با قطعات جانبی (کامپیوتر نسبتاً قدیمی برای انجام امور اداری)

- مجموعه قطعات الکترونیکی از مقاومت و خازن و انواع دیودها و ترانزیستورها، برخی ICهای مورد استفاده در آزمایشگاه الکترونیک 2، و برخی ابزارهای ساده الکتریکی شامل سیم‌چین و انبردست و ... 

- تعدادی تجهیزات الکترونیکی یدکی نظیر اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور.

 

[ مرکز محاسبات پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: تحقیقاتی سال تاسیس: ----
نام مسئول: دکتر حبیب‌اله عبیری
شماره تماس: -------

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

این مرکز با دارا بودن کامپیوترهای پرسرعت، امکانات لازم را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری پیچیده فراهم می‌کند. در تحقیقات پیشرفته اغلب نیاز به شبیه‌سازی فرآیندها و یا طراحی‌های مورد تحقیق وجود دارد که بعضاً انجام محاسبات بسیار حجیم لازم است. این مرکز برای پاسخگویی به این نیاز فعالیت می‌کند.

امکانات آزمایشگاه:

- دو عدد UPS با توان 5KW

- بیست عدد کامپیوتر Core i7 با حداکثر 24 گیگابایت حافظه اصلی، نصب در سه عدد Rack

- هفت عدد کامپیوتر سوپر میکرو 24 تا 32 هسته‌ای با 32 تا 64 گیگابایت حافظه اصلی

- سیستم با کارت GPU از نوع تسلا نصب شده در نرم‌افزار CST

- سوئیچ‌های شبکه جهت ایجاد ارتباط کامپیوترها

 

[ آزمایشگاه الکترونیک پیشرفته]

نوع آزمایشگاه: آموزشی- تحقیقاتی سال تاسیس: 1387
نام مسئول: مهندس پرهام شناور
شماره تماس: 36133087-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

فضای این آزمایشگاه به سه قسمت تقسیم شده است که یکی آموزشی و دوتای دیگر آن تحقیقاتی است. در فضای آموزشی امکان برگزاری آزمایشگاه‌های متعدد نظیر آزمایشگاه الکترونیک 3، آزمایشگاه اندازه‌گیری الکترونیکی و آزمایشگاه طراحی سیستم‌های الکترونیکی فراهم شده است. یک فضای تحقیقاتی برای اندازه‌گیری مرجع و کالیبراسیون سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری وجود دارد و فضای تحقیقاتی دیگر با استفاده از کامپیوتر پیشرفته با سیستم عامل Linux و نرم‌افزار متن باز برای محاسبات الکترونیکی است.

امکانات آزمایشگاه:

در فضای آموزشی شش میز کار تعبیه شده است که بر روی هر میز منبع تغذیه، اسیلوسکوپ، مولتی‌متر و مولد شکل موج قابل برنامه‌ریزی همراه با یک کامپیوتر رومیزی وجود دارد. همه دستگاه‌های مذکور از زبان ارتباطی SCPI بهره‌مند هستند. در فضای تحقیقاتی نیز دستگاه‌های LCR Meter و اسیلوسکوپ چهارکاناله و میز لحیم‌کاری SMD و دستگاه مدار چاپی CNC وجود دارد. کامپیوتر محاسباتی دو پردازشگری با حافظه زیاد و تحت سیستم عامل Linux هم برای انجام محاسبات موجود است.

 

[آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل کاربردی و رباتیک (ACRRL)]

نوع آزمایشگاه: پژوهشی-تحقیقاتی سال تاسیس: 1397
نام مسئول: دکتر محمد حسن آسمانی/ مهندس محمد صبوری
شماره تماس: 36133514-071

 

عکس

 

فعالیت‌های آزمایشگاه: 

در این آزمایشگاه مبنای تحقیقات بر پایه پیاده سازی عملی و به کارگیری روش های کنترل پیشرفته و هوشمند بر روی سیستم‌های مختلف همچون سیستم های رباتیک، مهندسی پزشکی و ... می باشد. هم­چنین درکنار آزمایش­های عملی، تحقیقات پایه ای بر روی روش های کنترلی موجود مانند روش های کنترل مقاوم، مرتبه کسری، هوشمند و مبتنی بر LPV جهت ارتقاء و بهینه سازی آن ها در قالب پایان­نامه های ارشد و دکتری صورت می پذیرد. به علاوه، این آزمایشگاه بستر مناسبی برای ارائه و انجام پروژه های دانشجویی خلاقانه در سطح کارشناسی و در قالب درس پروژه کارشناسی ایجاد کرده است.

زمینه های تحقیقاتی:

 • کنترل:
 1. کنترل مقاوم
 2. سیستمهای خطی با پارامتر متغیر
 3. سیستمهای فازی TS
 4. سیستم های مرتبه کسری
 5. کنترل کننده های مبتنی بر هوش مصنوعی
 6. نامساوی های ماتریسی خطی در کنترل
 • رباتیک:
 1. ربات های سیار
 2. سیستم های رباتیک چند عامله
 3. پرنده های بدون سرنشین

 

 • Control System:
 1. Robust Control
 2. Control of Linear Parameter Varying (LPV) systems
 3. T-S fuzzy control
 4. Fractional System in Control
 5. Artificial intelligence based controllers
 6. Linear Matrix Inequalities in Control

 

 • Robotic:
 1. Mobile Robots
 2. Multi Agent Robotics Systems
 3. UAV

امکانات آزمایشگاه:

 • ستاپ های آزمایشگاهی طراحی کنترلرهای پرواز
 • ربات های تحقیقاتی از قبیل پرنده های چهار موتوره و ربات های سیار

 

 

آدرس کوتاه :

آرشیو خبرها و رویدادها

فرارسیدن ماه مبارک ذی‌الحجه و سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) مبارک باد
فرارسیدن ماه مبارک ذی‌الحجه و سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) مبارک باد
لباس یاس برتن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولا محمدخطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه "یاعلی" گفت نخستین روز از آخرین ماه سال قمری، سالروز پیوندی آسمانی است که دیگر هیچ گاه مانند آن در تاریخ تکرار نشد. اول ذی‌الحجه، روز تلاقی آب و آیینه،...
کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار https://aisoft23.shirazu.ac.ir محل برگزاری : شیراز - خیابان ملاصدرا - دانشکده مهندسی ۲ - بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شیراز تاریخ برگزاری : ۱۰و ۱۱ آبان...
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
LeaeningSingle descriptive sketch for 3d reconstruction by generative modeling of variational inference
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی موضوع : مقایسه و بهبود روش های ترکیبی یادگیری عمیق برای بهبود کارایی تشخیص احساسات توسط سیگنال های EEG Comparison and improvement of hybrid deep learning methods to improve...
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق- الکترونیک موضوع : طراحی و شبیه سازی ساختارهای نمونه برداری و کوانتایی سازی تمام نوری مبتنی بر اثر غیر خطی کر به کوشش : سیده مرضیه موسوی زاده استاد راهنما : دکتر عباس...
آگهی دفاع رساله دکتری
آگهی دفاع رساله دکتری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک موضوع دفاع : شبیه سازی طراحی و بهبود عملکرد فراسطوح گرافنی برای تغییر وضعیت قطبش امواج الکترومغناطیسی دانشجو : عیسی مزرعه فرد استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی قنبری استادان مشاور : جناب...
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بخش مهندسی قدرت و کنترل رشته مهندسی برق - سیستم های قدرت موضوع : بازیابی دینامیکی شبکه های توزیع به صورت ترتیبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مولدهای تجدیدپذیر Dynamic sequential restoration of distribution systems....
آگهی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
آگهی دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بخش کامپیوتر موضوع : بهبود پروتکل مسیریابی در شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر یادگیری آماری شاخص های اعتماد دانشجو : سبحان نامی استاد راهنما : دکتر محمد طاهری استاد مشاور : دکتر علی حمزه استاد داور : دکتر محسن راجی ...