اطلاعیه شماره 7-( جدول زمانبندی آزمون کتبی و مصاحبه ) آزمون دکتری(Ph.D) سال تحصیلی 96-95 (روزانه - پردیس دانشگاهی- بورس اعزام به خارج) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی دانشگاه شیراز

اطلاعیه شماره 7-( جدول زمانبندی آزمون کتبی و مصاحبه ) آزمون دکتری(Ph.D) سال تحصیلی 96-95 (روزانه - پردیس دانشگاهی- بورس اعزام به خارج) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی دانشگاه شیراز


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (روزانه -پردیس دانشگاهی - بورس اعزام به خارج) متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی دانشگاه شیراز جدول زمانبندی و آدرس دانشکده ها به شرح زیر می باشد، همچنین تمامی اطلاعیه های 1 تا 7 در خصوص آزمون نیمه متمرکز دکتری می باشد که لازم است برای شرکت در ارزیابی تخصصی و مصاحبه با دقت مورد مطالعه قرار گیرد:

1- جدول زمانبندی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2- جدول زمانبندی دانشکده الهیات

3-جدول زمانبندی دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی

4- جدول زمانبندی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

5- جدول زمانبندی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

6- جدول زمانبندی دانشکده کشاورزی

7- جدول زمانبندی دانشکده دامپزشکی

8- جدول زمانبندی دانشکده مهندسی (جدید)

9- جدول زمانبندی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

10- جدول زمانبندی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

11- جدول زمانبندی دانشکده مهندسی مکانیک

12- جدول زمانبندی دانشکده علوم