اعضا هیات علمی

اعضا هیات علمی


[بخش مهندسی قدرت و کنترل]

دکتر فریدون شعبانی نیا 
مرتبه علمی: استاد (بازنشسته)
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133270-071
پست الکترونیک: shabani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی:  http://shirazu.ac.ir/faculty/home/shabania
زمینه‌‌ تحقیقاتی: سیستم‌های هوشمند فازی، شبکه‌ی عصبی، معادلات ژنتیک.
دکتر علیرضا خیاطیان 
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133048-071
پست الکترونیک: khayatia@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی:  http://shirazu.ac.ir/faculty/home/khayatian
زمینه‌‌ تحقیقاتی: کنترل غیرخطی، کنترل تطبیقی، رباتیک، ناوبری، تخمین موقعیت.
دکتر سید علی اکبر صفوی 
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133112-071
پست الکترونیک: safavi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: کنترل فرایند، کنترل پیش‌بین، شناسایی سیستم‌ها، شبکه‌های عصبی.
دکتر ابراهیم فرجاه 
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133142-071
پست الکترونیک: farjah@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/farjah
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الکترونیک قدرت، خودروهای الکتریکی، ماشین‌های الکتریکی، کیفیت توان.
دکتر علیرضا سیفی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133194-071
پست الکترونیک: seifi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/aseifi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: سیستم‌های قدرت، مدیریت انرژی، FACTS، بهینه‌سازی در سیستم‌های انرژی.
دکتر پاکنوش کریم‌آقایی 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133014-071
پست الکترونیک: kaghaee@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: ----------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: ابزار دقیق و اتوماسیون، فرآیندهای اتفاقی، کاهش مرتبه‌ی مدل.
دکتر حیدر صامت 
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133455-071
پست الکترونیک: samet@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: ----------------------
زمینه‌‌ تحقیقاتی: حفاظت سیستم‌های قدرت، کنترل توان راکتیو و کوره‌های قوس الکتریکی.
دکتر محمد محمدی 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133278-071
پست الکترونیک: m.mohammadi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/m.mohammadi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: سیستم‌های قدرت، امنیت سیستم‌های قدرت، هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت.
دکتر مریم دهقانی 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133432-071
پست الکترونیک: mdehghani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/mdehghani
زمینه‌‌ تحقیقاتی: دینامیک و کنترل سیستم‌های قدرت، شناسایی سیستم‌ها، کاربرد LMI در کنترل.
دکتر مهدی اله‌بخشی 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133545-071
پست الکترونیک: allahbakhshi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/allahbakhshi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: عایق‌ها و فشار قوی، سیستم‌های تشخیص عیب.
دکتر محمدمهدی عارفی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133073-071
پست الکترونیک: arefi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/Arefi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: کنترل غیرخطی، کنترل هوشمند، کنترل فرآیندها، کنترل پیش‌بین.
دکتر محمدحسن آسمانی 
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن: 36133229-071
پست الکترونیک: asemani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/asemani
زمینه‌‌ تحقیقاتی: کنترل مقاوم، کنترل فازی TS، کنترل غیرخطی.
دکتر پیمان ستوده
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل
تلفن:
پست الکترونیک: psetoodeh@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/psetoodeh
زمینه‌‌ تحقیقاتی: علوم شناختی، زیست‌شناسی سامانه‌ای، مکاترونیک.
دکتر محمد رستگار 
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133233-071
پست الکترونیک: mohammadrastegar@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/mrastegar
زمینه‌‌ تحقیقاتی: بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، شبکه هوشمند انرژی الکتریکی، قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت، مدیریت انرژی سمت تقاضا، مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی هیبرید، مولدهای پراکنده تجدیدپذیر.

[ بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات]

دکتر احمد توحیدی (باز نشسته)
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکتری علوم کامپیوتر
تلفن: ------
پست الکترونیک: towhidi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی:
زمینه‌‌ تحقیقاتی: مهندسی نرم افزار، سیستم های عامل، توصیف و وارسی سیستم ها
 دکتر منصور ذوالقدری جهرمی (باز نشسته)
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- کنترل و ابزار دقیق
تلفن: 36133176-071
پست الکترونیک: zjahromi@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/zjahromi
زمینه‌‌ تحقیقاتی: طراحی سیستم‌های فازی، کلاسه‌بندی، بازیابی اطلاعات متنی.
 دکتر غلامحسین دستغیبی فرد
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر
تلفن: 36133168-071
پست الکترونیک: dstghaib@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/dstghaib
زمینه‌‌ تحقیقاتی: الگوریتم‌های موازی، محاسبات مشبک، آموزش از راه دور.
دکتر محمدهادی صدرالدینی
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات:  دکتری مهندسی کامپیوتر- سیستم‌های اطلاعاتی
تلفن: 36133179-071
پست الکترونیک: sadredin@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی:  --------------               
زمینه‌‌ تحقیقاتی: داده‌کاوی، پایگاه داده توزیع‌شده.
دکتر کوروش زیارتی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی
تلفن: 36133166-071
پست الکترونیک: ziarati@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/ziarati
زمینه‌‌ تحقیقاتی: بهینه‌سازی مسائل زمان‌بندی، حمل و نقل، تخصیص و مسیریابی.
دکتر رضا بوستانی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی برق- مهندسی پزشکی
تلفن: 36133577-071
پست الکترونیک: boostani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/boostani
زمینه‌‌ تحقیقاتی: طراحی طبقه‌بندی کننده، پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی، پردازش تصویر.
دکتر اشکان سامی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار و IT
تلفن: 36133569 -071
پست الکترونیک: sami@cse.shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/sami
زمینه‌‌ تحقیقاتی: مهندسی دانش، داده کاوی، آموزش ماشین، مهندسی نرم‌افزار، مدیریت تکنولوژی.
دکتر سیده زهره عظیمی فر
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر- طراحی سیستم‌ های کامپیوتری
تلفن: 36133036-071
پست الکترونیک: azimifar@cse.shirazu.ac.ir
صفحه شخصی: http://shirazu.ac.ir/faculty/home/azimifar
زمینه‌‌ تحقیقاتی: هوش مصنوعی، بینایی کور، پردازش آماری تصاویر تصادفی، مطالعه‌ی آماری کوچک.
 دکتر اقبال منصوری