پیاده سازی مباحث منتخب کنترل در MATLAB

پیاده سازی مباحث منتخب کنترل در MATLAB


انجمن علمی تخصصی رباتیک دانشگاه شیراز برگزار می‌کند...
 
پیاده سازی مباحث منتخب کنترل در MATLAB
 
مدرس: مهندس عرفان نجابت
دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
عضو هیئت علمی مرکز دانش مهوران سازندگی
 
 سرفصل‌ها
فصل اول: مقدمه و آشنایی با متلب و سیمولینک
فصل دوم: طراحی کنترل کننده خطی در سیمولینک
فصل سوم: کاربرد  متلب و سیمولینک در کنترل بهینه
فصل چهارم: جمعبندی و طراحی سیستم کنترلی برای ربات های پرنده بدون سرنشین
 
 سرمایه گزاری علمی:
دانشجویان  دانشگاه شیراز:  ۲۵۰ هزار تومان
ثبت نام گروهی(۳نفر): ۱۹۰ هزار تومان
آزاد:  ۴۰۰ هزار تومان
 
 چهارشنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰
مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت
شروع دوره از ۱ آذر ماه ۱۴۰۲
 
همراه با اعطای مدرک معتبر دانشگاه شیراز
 
جهت ثبت نام، مشخصات(نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی) خود را به شماره ۰۹۱۷۲۴۴۷۰۲۱ ارسال نمایید.
 
ما را در کانال تلگرام انجمن علمی تخصصی رباتیک دنبال کنید.