اعضای هیات علمی

محسن راجی

محسن راجی

محسن راجی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمود عبدالهی مروری بر الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر در برابر اشکال در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد 1400/04/22
ستاره احصایی تحلیل تحمل پذیری در برابر اشکال در شبکه های عصبی عمیق فشرده کارشناسی ارشد 1400/06/31
حمیدرضا امینی مروری بر روش های کشف محل وقوع خطا در نرم افزار با استفاده از تجزیه و تحلیل متنی کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهدی امیری مروری بر آسیب پذیری ها و مسائل امنیتی در سیستم های SCADA کارشناسی ارشد 1398/06/25
فاطمه اصغریان دستنائی یک سیستم تشخیص نفوذ شبکه درون-خودرویی کارشناسی ارشد
علیرضا بازیارقمبوانی بارگذاری وظایف در سرورهای محاسبه لبه با مدل توزیع شده کارشناسی ارشد
محمد علی دلاور اردکانی طراحی و پیاده سازی یک جعبه ابزار برای تولید کد توصیف سخت افزار سطح انتقال ثبات جهت محاسبات جبرخطی کارشناسی ارشد 1400/06/31
رضا دل زنده روی بررسی تحلیلی یک رویکرد تلفیقی از روش یادگیری مبتنی برمدیریت دانش و پژوهش محور در یک کلاس معکوس جهت ارتقا عملکرد برنامه نویسی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1400/11/15
مجید عمادی اعظم مروری بر چارچوب های تحمل پذیری اشکال پیشگیرانه برای محیط های محاسبات ابری کارشناسی ارشد 1400/06/24
حمیدرضا اسماعیلی مروری بر ردیابی اهداف (اشیا) در تصاویر متحرک کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهران فروردین یک روش جدید خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با اهداف متحرک کارشناسی ارشد 1400/06/31
مجید غفورپوریزدی ارائه روشی جدید جهت دفع حملات تزریق SQL کارشناسی ارشد
بابک غلامپور مروری بر تکنیک های تزریق اشکال نرم افزاری کارشناسی ارشد 1397/11/29
حسن گودرزی مروری بر تکنیک های تحمل اشکال در شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد
فرامرز هاشمی نصر بررسی حملات انکار سرویس در پروتکل IPv6 کارشناسی ارشد 1397/11/29
الیاس ایزدی یک روش جدید تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم‏ های فراابتکاری کارشناسی ارشد 1397/11/30
اتوسا جعفری بهبود تحمل‌پذیری اشکال در المان‌های ذخیره‌سازی ساعت دار با در نظر گرفتن تغییرات حین کار و ساخت کارشناسی ارشد 1398/04/25
علی جوکار تحلیل قابلیت اطمینان خطای نرم مدارهای دیجیتال با در نظر گرفتن اثرات تغییرات فرآیند ساخت و سالخودرگی کارشناسی ارشد 1400/11/25
سجاد کاکو مروری بر آسیب پذیری های امنیتی و روش های شناسایی حملات در دستگاه های IoT در مقابل بات نت ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدرضا کسائی بررسی چالشها و راه حلهای امنیتی در سیستم های کنترل صنعتی کارشناسی ارشد 1397/06/20
فهیمه خواست قابلیت اطمینان در اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1398/04/11
سهیل کیا مروری بر راهکارهای هرس کردن شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد
رضا محمودی بهبود قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال ترتیبی در مقیاس نانو کارشناسی ارشد 1398/06/31
مرتضی مطلوبیان مروری بر روش های صحت سنجی و اعتبار سنجی در سیستم‌های سایبر فیزیکی کارشناسی ارشد
بابک میرزاخانی مروری بر مدل های مدیریت هویت دیجیتال در بانکداری دیجیتال کارشناسی ارشد 1400/03/12
محمدرضا مقدس نژادکماچالی مروری بر راهکارهای تشخیص حملات فیشینگ کارشناسی ارشد 1397/06/18
امید مختاری کرچگانی مروری بر روش های تحمل پذیری اشکال در محاسبات ابری کارشناسی ارشد 1400/06/31
کیوان مرادی علیعربی مروری بر چالش های امنیتی اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند کارشناسی ارشد 1397/06/27
شیدا معتمدی راد یک روش زمانبندی وظیفه چند هدفه برای طراحی سیستم های نهفته کارشناسی ارشد 1398/10/24
زهرا نبی زاده خیراباد مروری بر روش های تشخیص نفوذ مبتنی بر امضا در اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد نگهداری مروری بر چالش ها و راهکارهای بهبود امنیت در رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/26
محدثه نیک سرشت زمانبندی وظیفه چندهدفه آگاه از عدم قطعیت برای سیستم های نهفته کارشناسی ارشد 1398/06/27
آرش قدرت نما مدلسازی و تحلیل عدم قطعیت اتصالات نانوفوتونیک سازگار با سیماس برای مدارات مجتمع گیگا-مقیاس دکتری 1400/12/14
عبدالمجید رئیسی مروری بر تصمیم گیری فازی در نگاشت منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/06/31
سمانه رزمجویی نقش تکنولوژی بلاک چین در اقتصاد مبتنی بر بیت کوین: مزایا و چالش ها کارشناسی ارشد 1398/11/30
عباداله رضائی سوران مروری بر روش های بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های بی سیم ناحیه بدن کارشناسی ارشد 1399/11/30
مسعود سالمی گرنفلی یک روش زمانبندی وظیفه آگاه از انرژی در محاسبات ابری موبایل کارشناسی ارشد 1398/06/31
علی اصغر سامانی مروری بر الگوریتمهای خوشه بندی تحمل پذیر در برابر اشکال در شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد 1400/04/22
حسین شعبانی مطلق سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی کارشناسی ارشد 1399/11/19
امید شرفی کارشناسی ارشد
الهام سلیمانی مروری بر روش های تحمل پذیری اشکال در اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1398/10/24
محسن طهماسبی بلداجی مروری بر روش های تحلیل قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم های حساس از نظر ایمنی کارشناسی ارشد 1398/06/27
فاطمه طالبی مروری بر روش های تحمل پذیری اشکال در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد 1400/02/29
الهه یزدانی مروری بر روش‌های تحمل‌پذیری اشکال در اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد زارعی یک واحد شتاب دهنده شبکه های عصبی کانولوشن عمیق تحمل پذیر در برابر اشکال برای سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدمعین ذنوبی مروری بر روش ها و مدل های سیستم یادگیری سیار کارشناسی ارشد 1398/11/28
مریم میرقاسمی مروری بر روش های بهبود امنیت در سیستم های فیزیکی سایبری کارشناسی ارشد 1397/06/18
سعیده نوذری مروری بر چالش های امنیتی تکنولوژی RFID در سلامت الکترونیک کارشناسی ارشد 1398/11/27
کوثر بهجوج کارشناسی ارشد
امیر قاضی زاده احسائی به سوی استقرار شبکه های کپسولی بهینه بر روی دستگاه های با منابع محدود کارشناسی ارشد
محمدامین کوهیان افضلی دهکردی کارشناسی ارشد
علی رضا نصری بررسی حملات DDOS و راه های مقابله و کاهش اثرات آن در رایانش ابری کارشناسی ارشد 1400/11/18
کیمیا سروش فشرده سازی مبتنی بر توضیح پذیری برای شتاب دهنده های یادگیری عمیق کارآمد در دستگاه های لبه کارشناسی ارشد
داریوش اریابرزن بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از همجوشی داده ها و مسیر یابی سلسله مراتبی کارشناسی ارشد
حدیث قانعی اراِئه روشی جدید برای تشخیص بدافزار با استفاده از رویدادهای سخت افزار کارشناسی ارشد 1398/11/30
فروغ حق پناه جهرمی ارائه ی روشی کارا برای انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری برای داده های پزشکی کارشناسی ارشد 1398/06/31
سید محمد مهدی هاشمی کنترل مقاوم کنترل کننده‌ منطقی برنامه‌پذیر در مقابل حمله به حافظه و خرابی‌های حسگرها کارشناسی ارشد 1399/11/27
سعید کشاورزی طراحی یک معماری سخت افزاری برای پیاده سازی الگوریتم های رهگیری آنلاین زیرفضا کارشناسی ارشد 1397/06/17
امیرحسین کیامرزی ارائه روشی برای سنتز سطح بالای الگوریتم‌های محاسباتی بازگشتی بر روی FPGA کارشناسی ارشد 1398/11/29
احسان محمدحسین نژاد بهبود انرژی مصرفی نوشتن و تحمل نوشتن در حافظه های تغییر فاز کارشناسی ارشد 1398/10/29
فاطمه پیروز تحلیل درجه خودسانی در زیرساخت شبکه کارشناسی ارشد 1400/06/24
جابر صادقی فرایندکاوی در سیستم های اطلاعاتی مدیریت تامین- مطالعه موردی شرکت فولاد هرمزگان جنوب کارشناسی ارشد
مرتضی ساکی بررسی آسیب پذیری امنیتی قطعه کدهای PHP در Stackoverflow کارشناسی ارشد
ایمان صالحی ارائه روشی با پیچیدگی پایین جهت تشخیص نرم افزارهای مخرب در سیستم عامل اندروید بر اساس مجوزها و دسترسی های برنامه کارشناسی ارشد 1398/08/18
صدیقه شادور ارائه یک روش خوشه‌بندی برمبنای الگوریتم ژنتیک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم جهت اعمال بهینه‌ی نمونه‌برداری فشرده کارشناسی ارشد 1400/09/30
علی تقدس تجزیه و تحلیل امنیتی دستگاه اندازه گیری هوشمند کارشناسی ارشد 1398/06/31
پژمان ترابی پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی روی FPGA با طراحی مقیاس پذیر و پارامتری کارشناسی ارشد 1396/11/15
فرزانه زاهدی پور سیستم تصویربرداری سی‌تی قابل اعتماد کارشناسی ارشد
فاطمه زکی پور ساخت خودکار برنامه کاربردی بر اساس جریان داده برای نمونه‌سازی اولیه‌ی سیستم‌های چند هسته‌ای مبتنی بر ProNoC کارشناسی ارشد 1398/11/26
علی یزدان پناه چارچوب بارآگاه برای واحد پردازنده گرافیکی به منظور افزایش بهره‌وری در محیط‌های چند وظیفه‌ای کارشناسی ارشد
ميثم عباسي مطالعه اي بر معماري هاي واحد پردازش گرافيکي کارشناسی ارشد 1396/05/22
محمدعلي عباسي طراحي و پياده سازي جعبه ابزار سطح انتقال ثبات پارامتري براي محاسبات جمع و ضرب بردار و ماتريس کارشناسی ارشد 1396/12/20
محمدمهدي ابوالحسني فروغي پياده سازي يک شبيه ساز اشکال با استفاده از محاسبات ناهمگن کارشناسی ارشد 1395/06/31
داود افشارونگيني امتياز دهي اعتباري مشتريان بانک ها با استفاده از مدل هاي داده کاوي کارشناسی ارشد 1400/06/31
احمد احمدي تحليل داده هاي حوادث ترافيکي مرکز فوريت هاي پزشکي با روشهاي داده کاوي، مطالعه موردي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز. کارشناسی ارشد 1399/06/31
سولماز احمدي بررسي متدهاي تحول ديجيتال و ارتباط آن با معماري سازماني کارشناسی ارشد 1400/03/10
کاظم اکبري قصيرايي بررسي مدل هاي کسب و کار مبتني بر تکنولوژيهاي رسانه کارشناسی ارشد 1395/03/08
لاله اکبري توليد مدارهاي تصادفي جهت ارزيابي سطوح مختلف سنتز و پياده‌سازي مدارهاي قابل بازپيکربندي کارشناسی ارشد 1396/06/28
محمد اميني ابچوئيه استفاده از blockchain عمومي براي کنترل تغيير ناپذيري داده ها در نشريات علمي آنلاين کارشناسی ارشد 1399/11/19
محمدرضا اميني بررسي و مقايسه روش هاي به اشتراک گذاري مخفي کارشناسی ارشد 1397/06/27
سروش انصاري مهر بهبود انرژي واحد هاي پردازش گرافيکي با استفاده از فايل رجيستر کارشناسی ارشد 1397/11/30
آرمين آرمان تاثير تجارت الکترونيک بر شرکت هاي بيمه کارشناسی ارشد 1395/12/16
هوتن اسدي دزفولي کاربرد تکنيک هاي داده کاوي درتشخيص بيماري هاي قلبي و عروقي کارشناسی ارشد 1399/11/30
علي اکبر اسداله پور رفع چالشهاي امنيتي و حريم خصوصي در اينترنت اشياء با استفاده از محاسبات مه و فناوري بلاکچين کارشناسی ارشد 1398/11/28
محمد اشکانيان گنجگاه بررسي روش ها و چالش هاي مجازي سازي دسک تاپ کارشناسی ارشد 1397/06/19
نغمه اشوري بررسي و مطالعه مهاجرت نرم افزار به ابر با بهره گيري از سرويس گرايي کارشناسی ارشد 1396/06/29
مينا عاشوري طراحي يک سيستم خودکار انطباقي بهينه در مصرف انرژي براي الگوريتم هاي ضرب برداري ماتريس هاي تنک برروي پردازنده هاي گرافيکي کارشناسی ارشد 1396/12/16
محمود ايوبي ايوبلو تحليل و پياده‌سازي نوسان‌سازهاي ديجيتال بازگشتي بر روي معماري‌هاي قابل بازپيکربندي کارشناسی ارشد 1396/11/26
اميرحسين ازادي ارائه تکنيک هاي حافظه تراکنشي سخت افزاري در معماري پردازنده هاي گرافيکي کارشناسی ارشد 1397/06/27
مرتضي اذري نصراباد بررسي ادغام اينترنت اشيا و محاسبات ابري در سيستم هاي نظارت بر مراقبت هاي بهداشتي هوشمند کارشناسی ارشد 1397/10/19
کورش عزيزي اينترنت اشياء وکاربرد آن در شهر هوشمند کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد عزيزي بررسي روش‌هاي پياده سازي امنيت در صنعت کارت‌هاي بانکي کارشناسی ارشد 1398/06/30
رويا عزيزي محموداباد اينترنت اشياء، فصلي نو در آموزش کارشناسی ارشد 1397/06/31
معين بابليان مروري بر تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم کارشناسی ارشد 1399/04/24
ميثم بهادري فرودي مروري بر روش هاي طراحي شبکه حمل و نقل و بررسي راه حل هاي ارائه شده کارشناسی ارشد 1397/06/31
پروين بختياري ثابت تأثير شبکه‌هاي اجتماعي در بازاريابي و تجارت کارشناسی ارشد 1397/06/31
هانيه بنان ارائه راهکاري جهت بهبود کارايي روش هاي مدل کردن فرآيندهاي سازماني کارشناسی ارشد 1397/06/25
سميرا بيژني بررسي الگوريتم ها و چالش هاي مسيريابي در شبکه هاي فرصت محور همراه کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدي دهقاني بررسي روشها و چالشهاي احراز هويت چند عامله (چند فاکتور) براي ورود کاربران به هويت مجازي کارشناسی ارشد 1398/11/28
هاجر درياني پيش بيني و تحليل ميزان کارايي و اثربخشي کارکنان با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي کارشناسی ارشد 1400/06/03
پگاه اقتدار تاثير منابع انساني بر مديريت پروژه هاي نرم افزاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
امنه عيدي بهجاني ارزيابي دقت و سرعت روش هاي پيشنهادگر مخلوط PCAHTRS، EBM و PCA-ANFIS در نرم افزارهاي گردشگري کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدجواد فداکار بررسي معماري هاي مناسب براي پردازش داده هاي حجيم(Data Big )در اينترنت اشيا کارشناسی ارشد 1399/06/30
خليل فرازي فرد مطالعه برخي تکنيک‌هاي شناسايي وب‌سايت‌‌هاي فيشينگ کارشناسی ارشد 1399/11/30
پوريا فتحي پرشکوه تشخيص سرطان سلول روده بزرگ و ريه با استفاده از شبکه عصبي کانولوشنال بر روي تصاوير هيستولوژيگ کارشناسی ارشد 1400/06/31
حامد فاضل پيش بيني تقاضاي مشتري براي محصولات بازسازي شده : رويکرد داده کاوي کارشناسی ارشد 1399/06/16
مجتبي فکري لاري اصلاح راکتور تري ريفرمينگ متان جهت توليد گاز سنتز قابل استفاده در فرآيندهاي توليد دي متيل اتر و متانول کارشناسی ارشد 1397/11/30
احسان فيروزي بررسي آسيب‌پذيري‌هاي مربوط به کدنويسي .NET درStack Overflow و وضعيت انتقال ‌آن‌ها به GitHub کارشناسی ارشد 1399/06/31
راحله فزوني عباس زاده بررسي RFID و کاربردهاي آن در حوزه سلامت کارشناسی ارشد 1396/06/29
مرتضي غريبي بررسي چالش ها، فرصت ها و کاربردهاي مدلسازي موضوعي کارشناسی ارشد 1396/02/16
سميرا غلامي علي کردي سياستها و معيارهاي امنيتي در تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 1395/12/16
فاطمه گلريان بررسي نقش زنجيره بلوکي درامنيت و حريم خصوصي اينترنت اشيا کارشناسی ارشد 1398/06/26
سروش حدادباخدايي طراحي بهينه احتمالي هاب انرژي خانگي مبتني بر قابليت اطمينان کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسام حاجي حسن بررسي آسيب پذيري هاي وب سايت هاي تجارت الکترونيک بر اساس OWASP Top 10 و تشريح آسيب پذيري هاي وب سايت هاي بانک هاي ايراني کارشناسی ارشد 1396/06/31
هاشم حاجي زاده مطالعه اي بر کاربرد تکنيک هاي داده کاوي در بورس و بازارهاي مالي کارشناسی ارشد 1398/11/30
پروين حمزوي تشخيص اختلاس با استفاده از هوش تجاري کارشناسی ارشد 1395/05/16
مجيد حيدري بررسي پروتکل هاي توزيع داده امن در اينترنت اشياء کارشناسی ارشد 1397/06/18
سيدامين حيدري بررسي امنيت فناوري ماشين مجازي و چالش هاي پيش روي کارشناسی ارشد 1398/06/25
ندا هوشمندسروستاني مروري بر سيستم جمع آوري الکترونيکي عوارض در بزرگراه ها کارشناسی ارشد 1395/02/26
سيد حميدرضا حسيني تحليل جرم‌شناختي محاربه کارشناسی ارشد 1396/08/21
محمدامين جعفري مطالعه و ارزيابي مکانيزم هاي امنيت در پرداخت هاي سيار کارشناسی ارشد 1400/06/22
غلامرضا جعفري مروري بر روش هاي تشخيص انجمن ها در شبکه هاي اجتماعي برخط کارشناسی ارشد 1396/06/29
سينا جلالي مطلق ارزيابي چارچوب هاي بکارگيري هوش مصنوعي در بازاريابي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيد حسام الدين جواديون اصفهاني دسته بندي اسناد با استفاده از سيستم هاي چندعامله کارشناسی ارشد 1394/12/15
فرشاد جزغاني تاثير مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه با اثر ميانجي يادگيري زدايي کارشناسی ارشد 1400/06/31
لاله جفتکار کاربردهاي فناوري اطلاعات در پزشکي (مطالعه موردي پرونده سلامت الکترونيک) کارشناسی ارشد 1396/02/16
رضا کريميان کاکلکي اولويت‌بندي آسيب پذيري‌ها در سيستم‌هاي کنترل صنعتي کارشناسی ارشد 1398/06/26
يحيي کاظمي مطالعه روش هاي نوين ابهام زدايي حس کلمات در ترجمه ماشيني کارشناسی ارشد 1398/11/16
مهدي کاظم زاده داده هاي بزرگ فرصت يا چالش در صنعت بانکداري کارشناسی ارشد 1397/06/27
سارا کشوري معماري ها و پروتکل هاي اينترنت اشياء کارشناسی ارشد 1395/02/26
ليلا خواجه يوسفي کاربردها و چالش هاي واسط مغز-رايانه در اينترنت اشيا کارشناسی ارشد 1398/06/30
مهدي خسرويان : کاربرد هاي داده کاوي در حوزه سلامت کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدصادق کياني مطالعه اي بر سنتز سطح بالا و ارزيابي ابزارهاي سنتز سطح بالاي FPGA کارشناسی ارشد 1396/06/27
مريم کوه سلطاني شناسايي فرصتها وچالشهاي حوزه سلامت همراه کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه کرد مطالعه‌اي بر فناوري زنجيره ي بلوکي براي رفع چالش‌هاي امنيتي در اينترنت اشيا کارشناسی ارشد 1398/11/27
محمد لوني طراحي و پياده سازي يک شبيه ساز ارزيابي کارايي براي معماري هاي نامتجانس کارشناسی ارشد 1395/10/06
مهدي مهدوي اصل امن نمودن رايانش مه براي اينترنت اشيا کارشناسی ارشد 1398/11/27
مرتضي محموديان فرد بررسي زير ساخت فني امضاي ديجيتال و تاثير آن بر تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 1395/12/22
پدرام محمودي شيخ ابادي سيستم تشخيص نفوذ بالدرنگ با استفاده از ترکيب گسسته سازي و انتخاب ويژگيهاي مهم کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدعلي محزون مقايسه و ارزيابي معماري هاي مختلف اينترنت اشياء به منظور مديريت داده هاي پزشکي کارشناسی ارشد 1398/03/01
علي اکبر متاجي بررسي روشهاي ذخيره داده بصورت توزيع شده در پايگاه داده هاي Nosql کارشناسی ارشد 1400/06/31
ابراهيم مسکين : بررسي الگوريتم¬هاي تکاملي جديد کرم شب تاب، گرده افشاني گل، خفاش و ميگوي دريايي کارشناسی ارشد 1394/12/18
زينب ميرداديان بررسي تکنيک ها،شرايط وشاخص ها براي طبقه بندي مشتريان اينترنت بانك با كمك الگوريتم هاي داده كاوي کارشناسی ارشد 1400/06/31
حجت محمدرضاپوراملشي بررسي روشها و تکنيک هاي وب معنايي در شبکه هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1394/12/12
محمد هادي محسن پور کنترلر مدل پيش بين براي چرخه احياء کننده ميکرو توربين گازي با استفاده از مدل فضاي حالت ترموديناميکي کارشناسی ارشد 1397/06/31
راحله مرادي مروري بر تکنيک هاي تست نرم افزار بر پايه شبکه عصبي عميق کارشناسی ارشد 1398/11/27
محمدمهدي متولي بررسي روش هاي انتخاب مقادير پارامتر ها براي الگو ريتم هاي تکاملي کارشناسی ارشد 1395/03/26
راضيه مطيع امراله بهبود نرخ تشخيص هويت به کمک سيگنال هاي قلبي انسان با استفاده از تلفيق روش هاي تبديل فوريه گسسته و تبديل موجک گسسته کارشناسی ارشد 1399/04/16
سيدمهدي موسوي بررسي نقش مديريت در سازمانها و معرفي مدل تصميم گيري مبتني بر ماتريس به منظور مديريت بهينه ريسک کارشناسی ارشد 1394/12/19
سيدمحمدصادق موسوي شيرازي داشبوردهاي اطلاعاتي در فضاي ابري، ابزاري در خدمت هوش تجاري کارشناسی ارشد 1397/06/31
محسن نجفي مطالعه اي بر چالش هاي امنيتي اينترنت اشياء در محيطهاي خانه هاي هوشمند کارشناسی ارشد 1399/06/31
علي \tنامدار بيلوئي تشخيص خطاي حلقه داخلي استاتور موتور القايي کارشناسی ارشد 1400/04/07
الهام نريماني قهنويه روش هاي ارزيابي کيفيت فناوري اطلاعات کارشناسی ارشد 1398/11/28
محمدتقي نريماني تحقيق در مورد روش طراحي معماري چابک کارشناسی ارشد 1400/06/31
وفا ناصري بررسي ميزان آمادگي اجراي ERP در سازمانها کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهاره نيک نيا بررسي هوش تجاري از منظرابزارها و کلان داده کارشناسی ارشد 1400/06/16
محمدرضا الفت مروري بر روش هاي مهاجرت سامانه هاي نرم افزاري سازمانها به ابر کارشناسی ارشد 1399/03/21
پژمان اميدي بررسي مدل ها و روش هاي متن کاوي و استفاده از آن در آناليز متون در شبکه هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1395/12/16
عليرضا ارومند بررسي معماري ميکروسرويس و چالش‌هاي امنيت نرم‌افزاري آن کارشناسی ارشد 1399/05/20
پرهام پهلوان نژاد بررسي روش هاي بهبود عملکرد سيستم هاي توصيه گر در شبکه هاي اطلاعاتي ناهمگن کارشناسی ارشد 1400/05/04
ايدا پيروزان پيش بيني حمله صرعي با استفاده از فيلتر کالمن گسترش يافته کارشناسی ارشد 1397/03/19
زهرا رداني پور پيش بيني فعاليت‌هاي انسان در خانه‌هاي هوشمند کارشناسی ارشد 1399/11/30
ندا رفيعي پردازش منطبق بر ميدان براي مکانيابي منابع صوتي زير آب کارشناسی ارشد 1397/04/20
مرضيه رفيع زاده نقش اينترنت اشيا در مديريت شهري کارشناسی ارشد 1399/04/04
فرنوش رحمانيان طراحي و ساخت دستگاه و کنترلر پمپ انسولين (پانکراس مصنوعي) کارشناسی ارشد 1398/06/30
الهام راسخ کاربرد تسهيم محرمانه در امنيت محاسبات ابري کارشناسی ارشد 1397/11/28
سيدمحمدحسين راستگويان بررسي نسل هاي مختلف تکنولوژي بي سيم موبايل کارشناسی ارشد 1394/12/12
زهره سادات رضائي بررسي روشهاي تشخيص نفوذ در شبکه هاي ابري کارشناسی ارشد 1398/06/25
تينا رضائي بروجني تغيير فضاي سرآيند براي خوشه‌بندي بدافزار کارشناسی ارشد 1399/11/30
افسانه رضايي استفاده از روش نامرئي سازي پلازمونيکي در ساختارهاي استوانه اي محدود و نامحدود و کاربردهاي آن کارشناسی ارشد 1396/06/29
ايدين رضوان اشرفي بررسي جذب مواد آلي بر روي سنگ مخازن نفت با استفاده از آب هوشمند در تست تعادل ناپيوسته کارشناسی ارشد 1396/06/31
سارا رستمي بررسي انواع روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در انتقال داده هاي ديجيتال کارشناسی ارشد 1395/02/25
سعيده صادقي ده چشمه يک روش تشخيص و تصحيح خطا براي بلوک هاي داده کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهتاب سعيدي فر بهبود بخشبندي تصاوير رزونانس مغناطيسي مغز مبتني بر ترکيب کانتور¬فعال و الگوريتم¬هاي تکاملي کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا صفارسبزوار امکان سنجي استفاده از فناوري هاي مدرن و مديريت هوشمند آب در شهرهاي کم آب ايران کارشناسی ارشد 1397/06/27
مريم صالحي بررسي يک مدل موفق پياده سازي سيستم مديريت دانش – مطالعه موردي شرکت فولاد مبارکه کارشناسی ارشد 1395/06/31
سلمان سليمي بررسي و مقايسه روشها ابزارها و تکنيک هاي محاسبات ابري و محاسبات مشبک کارشناسی ارشد 1394/12/12
امير سياحي ساخت هاني‌پات صنعتي کم هزينه با درجه تعامل بالا کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهرداد صيادزاده بررسي چالشهاي امنيتي در مدل اتصال متقابل سامانه هاي باز(مدل مرجع OSI) کارشناسی ارشد 1398/11/16
حامد سياري بررسي چالشهاي استانداردهاي نرم افزاري IEEE، IEEE/EIA12207 و مجموعه استانداردهاي ISO/IEC کارشناسی ارشد 1398/06/30
عاطفه صداقت طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن شيپوري مخروطي در حضور ساختارهاي متامتريال جهت بهبود پارامترهاي آن کارشناسی ارشد 1396/06/29
سارا صديقي مطالعه منطق فازي و کاربردهاي آن در پزشکي و بيوانفورماتيک کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدرضا سيفي متهور مروري بر روش هاي تحمل خطا در کاربردهاي گوناگون کارشناسی ارشد 1396/05/23
معصومه السادات سيديزدي ارائه الگوريتم هاي تعاملي بين رانندگان خودروهاي برقي و مالکان ايستگاه هاي شارژ با در نظر گيري محدوديت هاي شبکه برق و تردد جاده اي دکتری 1399/11/29
پروين شبانيان بروجني بررسي جنبه هاي مختلف شبيه سازي و توسعه سيستم هاي توزيع شده، مطالعه موردي: کاربردها و امکانات ارلنگ کارشناسی ارشد 1396/02/16
عليرضا شادمان حقيقت قراردادهاي هوشمند در پلتفرم اتريوم بلاک‌چين کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهدي شاه کرم مهندسي مبتني بر بازنمايي دانش و مقايسه ساختارهاي بازنمايي دانش در وب معنايي کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهدي شاکر انتخاب و استقرار سيستم پکس، ضرورت الزامات و راهکارها بر اساس تجربيات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم کارشناسی ارشد 1394/12/18
فرشته شمسائي مطالعه و بررسي روشهاي زمانبندي وظيفه و اختصاص منبع در ابر کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدرضا سلطاني ارزيابي تکنيک هاي برنامه نويسي انرژي آگاه براي پردازنده هاي گرافيکي با ملاحظات کارايي کارشناسی ارشد 1397/06/24
شهروز ستوده ارائه چارچوبي براي امنيت خانه هاي هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء کارشناسی ارشد 1397/06/20
عادل تديني بررسي اثر تلفيق وب معنايي با شبکه هاي اجتماعي و کاربردهاي آن کارشناسی ارشد 1398/06/25
محمدرضا تفرج نوروز امنيت در محاسبات ابري کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد تقوي بسترهاي مديريت داده در ايننترنت اشيا کارشناسی ارشد 1400/04/20
رضا تقوي پخش بار بهينه احتمالي توان در سيستم هاي قدرت ترکيبي AC/DC دکتری 1397/06/31
صادق تاجيک اينترنت اشيا ء: مفهوم، معماري عناصر و ميان افزار، کاربرد هاو چالش ها کارشناسی ارشد 1395/10/27
اميد توکل کاربرد الگوريتم هاي رمزنگاري در طراحي سيستم هاي پرداخت الکترونيکي کارشناسی ارشد 1395/10/27
سارا تيزرو بررسي روش هاي احراز هويت بيومتريک در پردازش ابري کارشناسی ارشد 1399/06/31
رضا ولا تشخيص و جلوگيري از نشت اطلاعات کارشناسی ارشد 1398/11/27
علي يزدان فر کاربرد اينترنت اشيا در توسعه شهرهاي هوشمند با تاکيد بر سيستم حمل و نقل هوشمند کارشناسی ارشد 1399/06/31
سارا يزداني چالشتري بازنگري در مراحل توليد نرم افزار در راستاي بهبود کارايي و توسعه پذيري آن کارشناسی ارشد 1396/06/29
رضوان يکپايي نجف ابادي حل چالشهاي امنيتي اينترنت اشيا با استفاده از فناوري زنجيره بلوکي کارشناسی ارشد 1400/03/10
احمدرضا يوسفيان بررسي و مقايسه استانداردها و محيطهاي توسعه سرويسهاي مركب کارشناسی ارشد 1395/03/26
مهران يوسفي ارائه روشي خودکار جهت انتساب خطاي نرم افزار به توسعه دهندگان کارشناسی ارشد 1398/11/30
پويا زنگي ابادي بررسي الگوهاي طراحي در توسعه سيستمهاي تحت وب کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدي زارعي بررسي روشهاي مختلف ارزيابي کارايي براي سرورهاي مجازي شده کارشناسی ارشد 1395/12/16
رضا ضيائي نحوه پردازش بسته‌ها‌ در معماري OpenFlow کارشناسی ارشد 1394/12/18
محمدعلي ذوالنوريان بررسي بلاک چين و چالش هاي استخراج ارز ديجيتال کارشناسی ارشد 1398/10/24
نسيم حميديان مطالعه اي بر مميزي فناوري اطلاعات کارشناسی ارشد 1399/05/20
شهناز رابطيان مطالعه روش هاي پالايش مشارکتي در سيستم هاي توصيه گر با استفاده از هدوپ کارشناسی ارشد 1398/11/16
نيلوفر فيروزي ارائه يک معماري سخت افزاري جهت پياده سازي توابع پايه کارشناسی ارشد 1397/06/12
خديجه کهن سال بررسي امنيت پروتکل MQTT و راهکارهاي امن سازي آن کارشناسی ارشد 1399/06/31
فتانه صداقت مروري بر انواع سيستم هاي توصيه گر مبتني برنظرات کاربران در شبکه هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1398/09/27
محمدحسين نشاط آور تاثير اينترنت اشيا بر ايجاد و بروز رساني سيستم هاي مديريت دانش کارشناسی ارشد 1397/08/30
ميلاد هوتي تشخيص و فاصله سنجي موانع مسير حرکت خودرو با استفاده از بينايي استريو کارشناسی ارشد 1397/04/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 290332521 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1500 الی 1630) 1400/10/17 (1400 - 1700) ترم اول 1400
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
آزمایشگاه کامپیوتر 290332051 1 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
آزریزپردازنده 290332202 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
ریزپردازنده 290332201 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1330 الی 1500) 1400/10/28 (1400 - 1700) ترم اول 1400
معماری های قابل باز پیکربندی 290344001 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/29 (1100 - 1400) ترم اول 1400
امنیت و اعتماد سخت افزاری 290346571 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/12 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
معماری کامپیوتر 290332161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/10 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
آزمایشگاه کامپیوتر 290332051 1 3 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آزمایشگاه کامپیوتر 290332051 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آزریزپردازنده 290332202 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1700 الی 1900) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
ریزپردازنده 290332201 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/17 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 290332521 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1399/11/09 (1400 - 1700) ترم اول 1399
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
آزمعماری کامپیوتر 290332162 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
معماری کامپیوتر 290332161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1500 الی 1630) 1399/10/29 (1400 - 1700) ترم اول 1399
مدارهای الکتریکی 290332131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1399/11/09 (0800 - 1100) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2