اعضای هیات علمی

اقبال منصوری

اقبال منصوری

اقبال منصوری    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ازاده نوری خلاصه سازی متن با به کار گیری شبکه های عصبی مکرر کارشناسی ارشد
مریم علیرضایی پیش بینی ساختار دوم پروتئین ها از طریق کلاسه بندی عصبی- ژنتیکی کارشناسی ارشد 1391/07/09
سیدحمید بصری ارائه راهکاری جدید جهت آنالیز احساسات در اسناد متنی کارشناسی ارشد 1399/11/30
حجت اله مؤید ارائه راهکارهایی برای بهبود آموزش شبکه های عصبی عمیق دکتری
محمد درویشی پادوک بازیابی متون با استفاده از روشهای خوشه بندی نیمه نظارتی کارشناسی ارشد 1389/08/17
زینب دهقان انتخاب ویژگی از طریق خوشه بندی سلسله مراتبی کارشناسی ارشد 1394/10/21
طاهره اسفندیاری بیات روشی مکاشفه ای برای کاهش فضای جستجو در تولید قوانین دسته بندی فازی کارشناسی ارشد 1391/06/26
فریناز فلاحپور انتخاب ویژگی‌ برای خوشه‌بندی داده‌های بیان ژن کارشناسی ارشد 1395/06/31
امیر فلاحی استخراج الگوهای پر تکرار در توالیهای پروتئینی کارشناسی ارشد 1390/11/09
سیده فائزه فرح بخشیان انتخاب ویژگی بر اساس تئوری مجموعه های فازی-راف با کاربرد دسته بندی تومورها کارشناسی ارشد 1394/09/18
محسن گلشنی قریه علی دسته بندی اسناد با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1397/11/30
رامین حق جو سروستانی توسعه الگوریتم های حس ششم برای تشخیص حرکات دست در ویدیو و بکارگیری آن در جهت ایجاد ارتباط بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی کارشناسی ارشد 1392/12/12
سام حمزه لو روش های تصمیم گیری دسته جمعی جهت بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک ترین همسایه کارشناسی ارشد 1390/12/21
مهشاد هاشمی شناسایی ژن های عامل بیماری بر اساس ویژگی های پروتئینی کارشناسی ارشد 1400/06/11
هاله همایونی راهکارهای نوین در یادگیری جمعی بر پایه Stacking دکتری 1399/06/31
الهام حسینی انتخاب ویژگی های موثر در داده های مرتبط: روش بدون نظارت دکتری 1397/06/27
سجاد حسینی ارائه روشی کارآمد برای بیشینه کردن تاثیر گذاری در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/06/29
عارف جعفری یادگیری ویژگی با نظارت به کمک شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1396/06/28
غلامحسین جوکار ارائه یک روش ترکیبی برای شناسایی ژن های عامل بیماری کارشناسی ارشد 1394/11/13
فاطمه خلیلی پور ارائه ویژگی های موثر از سیگنال های چاه پیمایی به منظور قوانین دقیق و تفسیر پذیر برای تصمیم گیری در حفاری چاه های نفتی کارشناسی ارشد
شبنم خدادادی ارائه یک روش جمعی وزن دار برای پیش بینی ساختار دوم RNA کارشناسی ارشد 1393/06/31
سمانه لیاقت انتخاب ژن های مؤثر جهت خوشه بندی داده های بیان ژن کارشناسی ارشد 1394/12/04
نوید محمودآبادی ارائه راه کاری برای افزایش کارایی در خوشه بندی داده ها با استفاده از فازی نوع 2 کارشناسی ارشد 1392/12/13
حمید محمودی :ارائه یک مدل آماری برای خوشه بندی متون کارشناسی ارشد 1391/05/07
سروش مهرپو شناسایی پروتئین های ضروری با استفاده از ویژگیهای ساختاری و زیستی شبکه های میانکنش پروتئینی کارشناسی ارشد
فرزانه میمندی پاریزی طبقه بندی ساختاری پروتیین ها با استفاده از قوانین فازی کارشناسی ارشد 1391/12/07
طاهره بیگم میرحسینی ذخیره و بازیابی مفاهیم زبانی در شبکه های عصبی مبتنی بر حافظه تداعی گر فازی کارشناسی ارشد 1391/07/05
راضیه مقدس ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله کارشناسی ارشد 1392/12/11
زینت منفرد توسعه راهکارهایی هوشمند جهت پردازش خبرهای آنلاین فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/31
امیر مرادخانی جداسازی منابع صوتی تک کاناله با استفاده از خوشه‌بندی عمیق و قید تعامد کارشناسی ارشد 1400/12/11
سمیه اوجی دسته بندی داده های میزان بیان ژن با استفاده از قوانین فازی کارشناسی ارشد 1391/12/12
محمدصادق پی تام به کارگیری محاسبات زیستی در یافتن کوتاه ترین مسیر بین دو راس از یک گراف جهت دار کارشناسی ارشد 1391/11/17
الهام پژهان ارائه راه حل زیستی برای مسئله فروشنده دوره گرد کارشناسی ارشد 1392/11/27
محسن رحمانیان تولید قوانین کلاسه بندی فازی برای داده های نامتوازن کارشناسی ارشد 1389/12/14
محسن رحمانیان ارائه راهکارهای عمیق برای نگاشت داده‌های چند مودالی دکتری
نازنین رجب پوردهدشتی پیش بینی ساختار دوم پروتئین ها با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1398/06/16
حامد رستمی توسعه الگوریتم تشخیص امضا بر اساس تبدیل رادون و انحراف زمانی پویا کارشناسی ارشد 1396/06/30
مسعود سعید کاهش مشکل پراکندگی داده ها در سیستمهای توصیه گر دکتری 1396/07/13
مسار سارا دسته بندی الگوها بر اساس مدل جمعی از ماشین یادگیر سریع کارشناسی ارشد 1397/06/27
خدیجه شفیعی سروستانی انتحاب ویژگی‌های مناسب از داده‌ها در جهت تولید قوانین دسته‌بند فازی کارشناسی ارشد 1390/11/25
حمیرا شه پرست سیستم های دسته بندی فازی برای داده های جریانی کارشناسی ارشد 1391/06/27
سبحان سیامک یک روش نوین تشخیص اشیاء با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق و شبکه های کپسول کارشناسی ارشد 1400/11/30
مهرنوش سینایی خوشه بندی داده های میزان بیان ژن با استفاده از قوانین فازی کارشناسی ارشد 1391/12/05
شیما سلطانی سروستانی ارائه الگوریتمی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل هادامارد کارشناسی ارشد 1393/11/01
سمیه طاهری شناسایی الگوهای زیستی در توالی های بیولوژیکی کارشناسی ارشد 1389/06/29
سانیا واحدیان نوحد پیش بینی ساختار دوم پروتئین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1391/12/15
علیرضا زارع پیش بینی کنترل کننده های ژنی با استفاده از ویژگی های ساختاری DNA کارشناسی ارشد 1395/05/31
صمد ذبیحی ارائه راهکار جدید برای آشکارسازی برجستگی بصری تصاویر کارشناسی ارشد 1399/04/30
محمد عباسی راد ارائه‌ی یک روش نوین برای بهینه سازی بیش- هدفی با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1392/12/20
لیدا عبدی ارائه راهکاری برای یادگیری از داده های نامتوازن چند کلاسه با استفاده از الگوریتم های یادگیری جمعی کارشناسی ارشد 1392/06/31
لیدا عبدی انتقال یادگیری با استفاده از آنالیز اجزای قابل انتقال دکتری 1400/06/13
میثم ابری زنگ اباد طراحی یک سیستم توصیه گر پر سرعت با تکیه بر رتبه بندی کاربران در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1397/06/27
علی آدمی ابرقویی تخمین نرخ تنفس با استفاده از سیگنال های ECG و PPG در حین فعالیت ورزشی کارشناسی ارشد 1398/06/29
ایمان ادیب بازاریابی مستقیم با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه و فاصله وزن دار کارشناسی ارشد 1390/11/12
سارا افشار ارائه یک شاخص کمی کارا جهت تخمین عمق بیهوشی با استفاده از ترکیب مدل های آماری و شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1399/06/15
نجمه اهنگ بررسی ماشین تورینگ فازی و قابلیت های آن کارشناسی ارشد 1397/06/26
سید کاوه احمدی ابهری دسته‌بندی داده‌های چند برچسبی با استفاده از سامانه‌های دسته‌بندی یادگیرنده کارشناسی ارشد 1391/07/05
سارا عرب یارمحمدی طراحی سامانه ی خبره ی فازی برای تشخیص دام چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک های ایرانی) کارشناسی ارشد 1391/12/07
نوید اشجع اروان تشخیص خودرو در تصاویر هوایی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
مهسا بادامی ارائه ی یک روش نوین خوشه بندی چند-هدفه کارشناسی ارشد 1391/03/30
علی باقری غازانی پیش بینی موقعیت استقرار پروتئین در اجزاء زیر سلولی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهره بهمن اصفهانی طراحی وشبیه سازی یک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد 1391/06/25
محسن بهرام ابادی یک رویکرد جدید برای بهبود کارایی طبقه بندی نمایش خلوت کارشناسی ارشد
مریم بهرامی دراسله طبقه بندی نوع و میزبان در ویروس آنفولانزا از روی توالی های ویروس کارشناسی ارشد 1391/07/09
سمانه براتی ده سرخی خلاصه‌سازی استخراجی متون مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علی بوالحسنی ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی:شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران کارشناسی ارشد 1393/06/19
الهام چیت ساز خوشه بندی زیرفضا جهت تحلیل داده های ریز آرایه بیان ژن دکتری 1394/06/25
مهدی داداش زاده طراحی و پیاده سازی برای روانشناسی از راه دور در ایران با استفاده از کنفرانس ویدیویی کارشناسی ارشد 1392/07/21
سجاد دهقانیان ارائه یک روش خوشه‎بندی کارا برای دسته‎بندی داده‎های متاژنومیکس کارشناسی ارشد 1397/06/26
علی دهقانی محمدی ارائه یک روش جهت استخراج خودکار کلمات کلیدی از متون علمی و پیاده سازی یک نمونه الگو کارشناسی ارشد 1392/07/07
محمدحسن دیانتی شناسایی ارتباط ساختاری و مفهومی کلمات و استفاده از آن در ترجمه ماشینی کارشناسی ارشد 1391/11/24
زهرا الهی تعیین هیپنوتیزم پذیری از روی سیگنال های مغز با کمک روش های فازی کارشناسی ارشد 1389/03/23
غلامرضا عمادی استفاده از روشهای هیوریستیک برای حل مسأله انتشار نسخه بعدی کارشناسی ارشد 1392/07/03
فرنوش فرهادی رهیافتی نوین برای سازماندهی گروه های تخصصی در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1391/06/20
سعید گرمسیری ارزیابی اعتماد با استفاده از تعامل و رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/12/08
احسان قاسمی ارایه یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی برخط نخ جراحی و تشخیص گره کارشناسی ارشد 1395/08/25
سودابه قوی پور بررسی روش های خوشه بندی و مسیریابی مبتنی بر منطق فازی در شبکه های حسگر بی سیم متحرک کارشناسی ارشد 1394/06/08
سمیرا قدرت نما طراحی یک طبقه بندی کننده توزیع شده مبتنی بر آموزش زیرفضاها کارشناسی ارشد 1393/12/18
سعید گودرزیان ارائه ساختار نوینی برای کنش های پیوسته در سامانه های طبقه بند یادگیر کارشناسی ارشد 1390/07/17
نرجس گشتاسبی بهبود کارایی در طبقه بندی مراحل خواب به کمک یادگیری ژرف کارشناسی ارشد 1400/12/15
مرجانه حبیبیان پیش‌بینی رفتار مرگ‌ومیر بر اساس ویروس کرونا کارشناسی ارشد
زهرا حاجی زاده ارائه راهکاری برای بهبود الگوریتم نزدیکترین همسایه در داده های نامتوازن کارشناسی ارشد 1392/12/03
سیدعارف حکیم زاده ارائه یک روش دسته بندی برخط با بودجه محدود برای داده های نامتوازن ترتیبی کارشناسی ارشد 1400/04/22
سارا هاشم پور طبقه‌بندی بیماران مبتلا به افسردگی به سطوح خفیف، متوسط و شدید با پیاده‌سازی روش‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1399/06/31
حامد حسنی سعدی بکارگیری الگوریتمهای پردازش سیگنال در پردازش داده های غیرعددی کارشناسی ارشد 1391/12/13
سیدمهدی حضرتی فرد ارائه چارچوبی مبتنی بر تئوری بازیها برای انتخاب ویژگی کارشناسی ارشد 1391/07/11
ابوطالب هژبری ارائه یک روش هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی مصرف گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
الهام حسینی روش خوشه بندی همزمان در سیستم های پیشنهاد دهنده از نوع فیلترینگ اشتراکی کارشناسی ارشد 1391/07/12
هادی ایزدی شره جین توسعه فناوری ‌و ارزیابی سامانه تشخیص عیوب و درجه‌بندی گوجه‌فرنگی با استفاده از فناوری ماشین بینایی و شبکه‌های عصبی-فازی (ANFIS) کارشناسی ارشد 1392/07/10
مسعود جباری دهقی شناسایی شکافت ونشتی در لوله های راکتور بوشهر به وسیله شبکه های عصبی کارشناسی ارشد 1389/06/31
پوریا جهانبخشیان ارایه مدلی برای تجارت الکترونیک ارز بر اساس روشهای هوشمند کارشناسی ارشد
سیاوش جلالیان پیش بینی قیمت سهام در بازارهای مالی با کمک سیستم‌های خبره تلفیقی و منطق فازی کارشناسی ارشد 1390/06/30
زهرا کرمی مهر امکان سنجی پیاده سازی سیستم هوشمند امتحانات آنلاین مبتنی بر تشخیص و ردیابی بیومتریک فرد امتحان دهنده در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/06
نجمه کاردانیان شناسایی لحظه ای زیردنباله های تکرار شونده در سری های زمانی کارشناسی ارشد 1392/07/06
محسن کریمی مدلسازی بازارهای سرمایه مبتنی بر اصول محاسبات ادراکی و رایانش دانه ای دکتری 1400/12/15
فروزان کریم زاده ارائه یک روش جهت استخراج و مکان یابی مؤلفه های مرتبط با فعالیت های شناختی فرد از سیگنال های مغزی در حین خواب کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی کواری استخراج متن از تصویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
مریم کیخا ارائه راه کاری برای کلاسه بندی داده های چند برچسبی کارشناسی ارشد 1393/06/30
رضا کیوانی فر تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل امکان سنجی ، طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه از یک پایگاه داده یکپارچه شهروندی کارشناسی ارشد 1391/04/31
نگار خواجه ارائه ی یک روش خوشه بندی جدید به منظور افزایش دقت جداسازی اسپایک کارشناسی ارشد 1395/06/31
شهاب خلوتی ارائه یک روش پنهان نگاری ترکیبی آشوب گونه جهت ایمنسازی ارسال اطلاعات نهان نگاری شده در????????? تصویر توسط ایمیل کارشناسی ارشد
شهرام خطابی باویل علیا بررسی و پیش بینی هزینه های درمان مستقیم با استفاده از تکنیک های داده کاوی مطالعه موردی: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان فارس کارشناسی ارشد 1393/12/13
زهرا خورسند ارائه روشی جدید برای شناسایی بدافزار کارشناسی ارشد 1392/06/31
بهار خرم بخشبندی تصاویر مغزی MRI با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1396/12/20
اریا خوش سیرت مدل کردن عدم قطعیت در شبکه های عصبی عمیق برای داده های تصویری کارشناسی ارشد 1398/11/30
عباس خسروانی کاوش برخط الگوهای پویای زمانی در داده های جریانی کارشناسی ارشد 1390/06/31
احسان خسروی فر تحلیل و پیش بینی رفتار مصرفی مشترکین برق با استفاده از تکنیک های داده کاوی(مطالعه موردی: مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد 1392/04/01
عباس خسروی ارائه الگوریتم چند گروهی بهینه سازی کولونی زنبورهای مصنوعی برای حل مسایل چند هدفه(مورد مطالعاتی نیازمندی های نرم افزار) کارشناسی ارشد 1393/11/21
پدرام کیانی ارایه راهکاری برای بکارگیری بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ایران مطالعه موردی وزارت صنایع و معادن- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد 1391/12/12
احمد کهنسال یادگیری اتوماتا کارشناسی ارشد
سوسن کنوژی طراحی مدل های یادگیری ماشین جهت پیش¬بینی عوارض جانبی داروها بر مبنای روش‌های درخت تصمیم، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی ملکی ارائه یک مدل تطبیق پذیر جهت تولید فایل نشست کاربر کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی مشهوری استنتاج شبکه تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی microarray بوسیله شبکه های بیزین دینامیک کارشناسی ارشد 1391/12/14
مینا معمار کاوش الگوهای تکرارشونده در جریانهای داده کارشناسی ارشد 1390/06/31
نرجس میرشکاری دسته بندی بوسیله ابر صفحه های محلی:روشی برای بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک ترین همسایه کارشناسی ارشد 1390/06/28
مریم میرزاده رهنی ارائه ی چارچوبی برای توسعه ی سامانه ی پیشنهادگر محصولات در وب سایت های تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد 1391/06/29
فرشته محمدی توسعه یک سیستم هیبرید برای بررسی عدم قطعیت در سیستم های خبره کارشناسی ارشد 1391/12/07
مرضیه محب ارائه روشی جهت سنجش ویژگی های کیفی معماری سازمانی مبتنی بر چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد 1391/12/14
احسان محسن پوریان ارزیابی کیفیت و کاربردپذیری وبگاه های دولتی و ارائه مدل مناسب کارشناسی ارشد 1391/06/29
سیدمحمدرضا موسوی تطبیق پذیر سازی الگوریتم های دسته بندی مبتنی بر فاصله برای مسائل حساس به هزینه دکتری 1391/12/16
ملیکا السادات مستقیم ارائه یک الگوریتم آشوب گونه پنهان نگاری اطلاعات در تصویر کارشناسی ارشد 1393/12/19
وحید معتقد پالایش گروهی( صافی ساز تجمعی ) با استفاده از روشهای خوشه بندی کارشناسی ارشد 1391/06/19
سیده فاطمه موسوی بهینه سازی تابع ارزیابی کامل جهت وزن دهی الگوها در طبقه بندی نزدیکترین همسایه کارشناسی ارشد 1397/11/30
ایمان نصر ارائه یک الگوی معنایی جهت هوشمند سازی طبقه بندی مشاغل در فرآیند استخدام کارشناسی ارشد 1393/04/04
علی محمد نیک فرجام کاربرد شبکه های باور عمیق در یادگیری ویدیو کارشناسی ارشد 1391/07/12
معصومه نیکویی ارائه روشی ترکیبی برای تطبیق ویژگی ها برای استفاده در موزائیک سازی تصاویر ویدئویی برای تشخیص متن مبتنی بر دوربین کارشناسی ارشد 1391/06/25
محمد مهدی پیروزمندان موقعیت یابی روبات های فوتبالیست شبیه سازی با محدودیت دید کارشناسی ارشد 1392/12/19
مهرداد ربی انگورانی ارائه راهکاری کارآمد برای سیستم های توصیه گر با حفظ تنوع آرا کارشناسی ارشد 1396/12/12
هومن رفعت صفائی ارائه مدلی برای سیستمهای توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد کارشناسی ارشد 1392/06/26
فرزاد رحمانیان کوشککی اجرای الگوریتمهای پردازش تصویر بااستفاده از داده و عملکردهای پردازش موازی روی کلاسترها کارشناسی ارشد 1392/11/20
حسین رجب زاده کاهش ابعاد با نظارت بر پایه تفکیک پذیری دکتری
فاطمه راکعی ارائه روشی برای بیشینه سازی تاثیر برخط در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن فاکتور اعتماد کارشناسی ارشد 1398/06/27
لیدا رشیدی :ارائه روشی نوین برای شناسایی الگو های نامتعارف کارشناسی ارشد 1391/06/25
نیلوفر راستین ارتقاء سیستمهای دسته بندی چند برچسبی با در نظر گرفتن وابستگی برچسب ها دکتری 1399/11/15
زهرا رضایی راوری الگوریتم های طبقه بندی K-NN وفقی، با انتخاب محلی پارامتر K کارشناسی ارشد 1391/12/06
غلامعباس روستایی طراحی و پیاده سازی خزنده وب برای صنعت آب و فاضلاب با استفاده از تکنولوژی انتقال موازی کارشناسی ارشد 1391/07/05
محمد صابری دستجردی ارائه یک روش جدید برای بازیابی تصاویر با استفاده از تکنیک های آنالیز بافت تصویر کارشناسی ارشد 1391/12/08
رسول سبزی مدل کردن ردیابی چندهدفه مبتنی بر بیزین به وسیله شبکه‌های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1399/11/30
مریم صالحی ارتقاء دقت پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی توسط ارائه یک الگوریتم وزن دهی اولیه بر پایه الگوریتم ژنتیک (مورد کاربرد: پیش بینی داده های مصرف گاز طبیعی در ایران) کارشناسی ارشد 1392/06/30
فاطمه شاه علی دسته‌بندی چهره با استفاده از نمونه داده‌های کم تعداد کارشناسی ارشد 1397/06/31
ایمان شریفی راد روشی جدید برای بهبود توصیف‌گر ویژگی محلی در تشخیص شی کارشناسی ارشد 1394/12/18
سارا شیخی ارایه یک روش کارا در فیلترینگ هوشمند پیامهای کوتاه ناخواسته بر روی موبایل از روی محتوای پیام کوتاه کارشناسی ارشد 1396/06/29
مریم سرخی ارایه مدلی برای سازماندهی تیم تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1391/12/08
محمد خلیلی پور تخمین زاویه ی ورود در آنتن های آرایه ای با استفاده از شبکه ی عصبی کارشناسی ارشد 1391/07/10
محمد طاهری بهینه سازی نزولی در توابع گسسته به منظور تنظیم پارامترهای سیستم های طبقه بندی دکتری 1392/12/17
محمد کامیاب طاهرنژادیانی ارائه ی راهکاری جدید برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه بر اساس ابر حجم کارشناسی ارشد 1390/12/23
هادی تجلی زاده معرفی یک چارچوب نوین برای خوشه بندی داده های جریانی دکتری 1398/06/31
بتسابه تنوری روشهای یادگیری نیمه نظارتی در تشخیص برهمکنش دارو-هدف دکتری 1400/06/31
اسماعیل وفانور یافتن الگوریتم های قابل استفاده در ساختار سیستم پشتیبان تصمیم زمانبندی پرواز کارشناسی ارشد
فرنوش زندکریمی ارائه راهکارهای مبتنی بر رایانش ابری برای توسعه کسب و کار بین بنگاهی(B2B) در ایران کارشناسی ارشد 1392/11/30
لیلا زربان رویکردی انتخابی برای الگوریتم راه رفتن یک ربات فوتبالیست کارشناسی ارشد 1390/06/20
ازیتا زارعی کردشولی بهینه سازی ارتباط رباتها در شبیه سازی گروهی کارشناسی ارشد 1394/08/20
محمدصادق زارع توصیه بر مبنای نظر‌کاوی و ساخت پروفایل‌های کاربر و آیتم کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد جواد زمردیان وفقی سازی الگوریتم نزدیکترین همسایه برای دسته بندی داده های جریانی کارشناسی ارشد 1390/11/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست محاسباتی و بیوانفورماتیک 290344491 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/25 (1100 - 1400) ترم اول 1400
اصول طراحی کامپایلرها 290332341 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/22 (1400 - 1700) ترم اول 1400
اصول طراحی کامپایلرها 290332341 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/22 (1400 - 1700) ترم اول 1400
نظریه زبانهاوماشین 290332181 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/21 (1400 - 1700) ترم اول 1400
انتقال داده ها 290332271 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/09 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
شبکه عصبی و یادگیری عمیق 290344081 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/17 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
نظریه زبانهاوماشین 290332181 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/12 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
زیست محاسباتی و بیوانفورماتیک 290344491 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/29 (0800 - 1100) ترم اول 1399
اصول طراحی کامپایلرها 290332341 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1399/11/07 (0800 - 1100) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1