اعضای هیات علمی

سیدمحمدرضا موسوی

سیدمحمدرضا موسوی

سیدمحمدرضا موسوی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته کوچک محسنی شناسایی و دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد 1395/09/24
علی عباسی ارائه راهکار پیاده سازی ITIL در حوزه سلامت کارشناسی ارشد 1397/06/31
مریم ادیب پویا بررسی نحوه اثر بخشی بازیهای جدی در یادگیری و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1395/05/20
احمد احمدی تحلیل داده های حوادث ترافیکی مرکز فوریت های پزشکی با روشهای داده کاوی، مطالعه موردی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. کارشناسی ارشد 1399/06/31
منصور علائی فرادنبه بررسی تراکنش کارت های بانکی مشتریان به منظور تعیین مکان (جانمائی) دستگاه های ATM و POS به صورت هدفمند در جهت افزایش سهم بازار کارشناسی ارشد
سارا انصاری بهینه سازی استراتژی تست برای کشف زودهنگام بیماری در مدل های اپیدمیک جمعیت محور دکتری
علیرضا باقرپورشیرازی استفاده موثر از تحلیل احساسات در نظرات مرتبط با محصولات کارشناسی ارشد
میثم بهادری فرودی مروری بر روش های طراحی شبکه حمل و نقل و بررسی راه حل های ارائه شده کارشناسی ارشد 1397/06/31
هانیه بنان ارائه راهکاری جهت بهبود کارایی روش های مدل کردن فرآیندهای سازمانی کارشناسی ارشد 1397/06/25
اناهیتا برزگر ارائه روشی جهت بهبود راهبری کاربران در وبسایت های اطلاعاتی کارشناسی ارشد 1395/12/17
سیدمحمد بیدکی خلاصه سازی استخراجی و چندسندی متن مبتنی بر پرسش در حوزه ی زیست پزشکی دکتری 1399/06/31
سمیرا بیژنی بررسی الگوریتم ها و چالش های مسیریابی در شبکه های فرصت محور همراه کارشناسی ارشد 1395/06/31
الهام بداقی حل چالشهای تشخیص نفوذ با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد 1398/06/27
عبدالله بوذری مدلی برای خوشه بندی ساختاری-ویژگی گراف شبکه های اطلاعاتی کارشناسی ارشد 1397/05/06
سمانه بردبار کاربرد هوش تجاری در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1400/12/23
سیامک دالوندبردجی ارائه روشی جهت پیش بینی خطای نرم افزار براساس شباهت بین کدهای منبع کارشناسی ارشد 1395/12/18
منصور داودی بررسی تأثیر زمینه های اجتماعی در تشخیص اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد امامی بررسی و مقایسه تکنیک های زمانبندی و تخصیص وظیفه آگاه از گرما در سیستم های چند پردازنده ای کارشناسی ارشد 1394/11/18
شیما اسفندیاری رویکردی مبتنی بر ساختار برای شناسایی گره های موثر در شبکه های پیچیده کارشناسی ارشد 1398/11/28
زهرا فخرپور مروری بر روش های پیش بینی خطا در کدهای نرم افزار کارشناسی ارشد 1396/06/26
علیرضا فراشاهی ارائه روشی جهت بهبود روال تعمیر خودکار برنامه کارشناسی ارشد 1397/04/30
سارا غفاریان بررسی تاثیر به کارگیری مدل سازی موضوعی در تشخیص اخبار جعلی کارشناسی ارشد
مرتضی غریبی بررسی چالش ها، فرصت ها و کاربردهای مدلسازی موضوعی کارشناسی ارشد 1396/02/16
مریم قاسمی توصیه های زمان آگاهانه با استفاده از رفتار جمعی در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان کارشناسی ارشد 1399/06/31
یاسر غلامزاده استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1394/12/19
رقیه قلی پور شهرکی ارائه روشی به منظور بهبود روال کشف فرایند از نگاره های رویداد کارشناسی ارشد 1397/04/19
علیرضا حکیمی راد کارشناسی ارشد
سیداحمد هاشمی تحلیل ویژگی‌های مرتبط با پخش کنندگان اخبار به منظور تشخیص اخبار جعلی کارشناسی ارشد 1400/12/12
لیلا حسنی بهبود روش های تولید مواد بیوشیمیایی سودمند از طریق مهندسی متابولیک کارشناسی ارشد 1396/12/09
محمودرضا حسینی کارشناسی ارشد
مریم حسینی بررسی تاثیرات به کار گیری ارتباطات اجتماعی در سیستم های توصیه گر کارشناسی ارشد 1400/06/29
حجت جمشیدی فر ارائه راهکاری به منظور انتخاب راه حلهای مبتنی بر معماری سازمانی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد 1397/06/27
منصوره جوانمردی فناوری اطلاعات سبز(محاسبات سبز) کارشناسی ارشد 1395/11/27
رحمت اله کرمی نژاد تشخیص تشکل در شبکه ها بر اساس ویژگی های گره کارشناسی ارشد 1398/04/12
محمدرضا کاردوست پاریزی استفاده کارآمد از یادگیری عمیق در مسئله تخصیص خطا به توسعه دهنده کارشناسی ارشد
هادی کارگر ارائه یک روش به منظور استخراج و خوشه بندی جملات هم جنس از منابع برخط کارشناسی ارشد
غزال کریمی شیراز ارائه روشی برای خلاصه سازی استخراجی متون کارشناسی ارشد 1396/06/01
محمد کاظمی بررسی چالش های پیش روی بیتکوین (Bitcoin) و مقایسه سیاست های موجود کارشناسی ارشد 1394/11/18
علی کیانی نژاد پویش استقرایی هدایت شده فضای حالات به کمک مثال نقض برای تولید مدل سیستم‌های واکنش پذیر کارشناسی ارشد 1398/06/27
شبنم کوهستانی مدلسازی ریاضی و شبیه سازی پاندمی کووید19 در ایران کارشناسی ارشد 1401/02/17
ساره مهدوی فر تجزیه و تحلیل احساسات در گزارش های پزشکی کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه مظلوم تجزیه و تحلیل کسب و کار خرده فروشی: تقسیم بندی مشتری با استفاده از داده های سبد بازار کارشناسی ارشد 1399/11/30
ملوک میش مست نهی ارائه روشی جهت پیش بینی بروز خطا در کدهای نرم افزاری کارشناسی ارشد 1396/06/29
سارا معینی شناسایی و رتبه بندی سوالات مشابه در سیستم پرسش و پاسخ جمعی مبتنی بر ویژگی های آماری و مفهومی متون کارشناسی ارشد 1398/04/09
کریم نجفی علی مددی مروری بر تکنیک های مکان یابی خطای نرم افزاری کارشناسی ارشد 1396/04/21
لیلا نجفی سیار بررسی تأثیر استفاده از روش های پیش بینی بازار سهام به منظور سودآوری سرمایه کارشناسی ارشد
بهاره صالحی ارزیابی تأثیر تغییرات ساختاری بر رفتار شبکه حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد 1397/11/30
نیوشا سلیمی فن آوری داده های بزرگ در سلامت افراد جامعه کارشناسی ارشد 1395/05/16
محمدرضا سیفی متهور مروری بر روش های تحمل خطا در کاربردهای گوناگون کارشناسی ارشد 1396/05/23
زهرا ستوده خیرابادی ارائه مدلی جهت تشخیص کپی برداری در کد مبدأ زبان های برنامه نویسی کارشناسی ارشد 1396/06/29
پروین شبانیان بروجنی بررسی جنبه های مختلف شبیه سازی و توسعه سیستم های توزیع شده، مطالعه موردی: کاربردها و امکانات ارلنگ کارشناسی ارشد 1396/02/16
سیده معصومه شفیعی ارائه یک روش ترکیبی برای سیستم های توصیه گر مکانی-متنی کارشناسی ارشد 1399/06/31
راضیه شهیم ایین کاربرد الگوریتم کلونی مورچگان در بهینه سازی زمانبندی و تامین منابع در ابر مبتنی بر مدل نگاشت-کاهش کارشناسی ارشد 1394/11/21
مهدی شاه کرم مهندسی مبتنی بر بازنمایی دانش و مقایسه ساختارهای بازنمایی دانش در وب معنایی کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدمهدی توسلی ارائه روشی برای اجرای موفق ITIL در سازمان ها کارشناسی ارشد 1398/11/30
رضوان یکپائی نجف آبادی حل چالشهای امنیتی اینترنت اشیا با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد 1400/03/10
مهدی زارعی بررسی روشهای مختلف ارزیابی کارایی برای سرورهای مجازی شده کارشناسی ارشد 1395/12/16
محمد ظهرابی ارزیابی تأثیر حذف ژن در مدل های تلفیقی متابولیسم و بیان ژن به منظور بهبود تولید مواد بیوشیمیایی کارشناسی ارشد 1399/06/31
رزیتا پاکدامن شناسایی گره های تاثیر گزار در شبکه های اجتماعی آنلاین کارشناسی ارشد 1398/06/27
شیما قاسمی بررسی نقش اعتماد در تجارت اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/05/16
فتانه صداقت مروری بر انواع سیستم های توصیه گر مبتنی برنظرات کاربران در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1398/09/27
کامران عبدی پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار براساس داده های سفارش محدود کارشناسی ارشد 1399/06/31
صالح افزون تجزیه و تحلیل شناختی سلامت روان با استفاده از چارچوب کنترل داده ها کارشناسی ارشد 1400/12/07
یاسمین البرزی تلفیق CMMI با متدولوژی های چابک کارشناسی ارشد 1393/06/24
زهره امینی قنواتی ارائه و پیاده سازی یک چارچوب موازی برای پردازش های فازی کارشناسی ارشد 1397/03/29
رادمهر ارزانی استفاده از الگوریتم k همسایه نزدیکتر گروهی برای بازاریابی در حوزه بانک کارشناسی ارشد 1397/10/18
محمد آشوری ارائه روشی برای تخصیص خودمختار و نزدیک به بهینه منابع در رایانش ابری کارشناسی ارشد 1395/12/15
سینا باقرپور تهمتن بهبود سیستم های توصیه گر با استفاده از کاوش در نظرات کاربران کارشناسی ارشد 1394/06/21
زهرا بخشنده رویکرد حلی بهبودیافته بر مسئله ی جهت یابی وابسته به زمان کارشناسی ارشد 1400/12/07
افسانه ابراهیمیان شمس آباد شناسایی الگوهای مکانی-زمانی به وسیله ی شبکه ی پیچیده ی داده های اقلیم کارشناسی ارشد 1398/04/16
طاهره عرفان منش ارائه ی روشی جهت تحلیل احساس متون کارشناسی ارشد 1395/12/15
علی اسفندیاری ارائه یک مدل جهت ارتقاء سطح بلوغ حاکمیت فن آوری اطلاعات بانک رفاه مبتنی بر چارچوب کوبیت 5 کارشناسی ارشد 1393/03/26
حبیب اسلامی استخراج ویژگی ها از نظرات کاربران برای یک سیستم تحلیل احساس کارشناسی ارشد 1394/12/12
فاطمه اسماعیل زاده مقری اولویت بندی مراکز داده ابری برمبنای معیارهای عملکردی ماشین های مجازی همراه با شبیه سازی کارشناسی ارشد 1394/06/29
احمدعلی هاشمی ارائه راهکاری برای ارزیابی و ارتقا کیفیت وبسایت های آکادمیک کارشناسی ارشد 1394/06/31
سید امیر حسینی مدواری ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب TOGAF کارشناسی ارشد 1393/06/29
شراره جهانشاه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعلمل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل کارشناسی ارشد 1393/12/13
حسن کرمی بررسی مشتریان وفادار بانک مسکن شعب سطح شیراز با تکنیک داده کاوی کارشناسی ارشد 1394/12/10
مائده ماپار بررسی و ارزیابی پروتکل های امنیتی پرداخت سیار و ارائه یک مدل بومی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/22
محسن مشهور افزایش دسترسی صفحات وب برای افراد با مشکلات بینایی کارشناسی ارشد 1400/06/31
محدثه نیک سرشت زمانبندی وظیفه چندهدفه آگاه از عدم قطعیت برای سیستم های نهفته کارشناسی ارشد 1398/06/27
مهسا رئیس زاده اراِئه روشی نوین جهت کنترل انرژی و راحتی ساکنین ساختمان های هوشمند کارشناسی ارشد 1396/12/13
مجتبی رفعت تطبیق الگوریتم دسته بندی نزدیکترین همسایه برای تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری به عنوان یک مسأله حساس به هزینه کارشناسی ارشد 1393/12/13
صدیقه رحیمی ارائه یک روش برای یافتن همسایگان و محاسبه وزن آنها برای سیستم های توصیه‌گر کارشناسی ارشد
پیمان رحمانی برون سپاری امن و کارای پایگاه داده مبتنی بر تسهیم راز دکتری
سعید رحمانی بهبود ترجمه ماشینی آماری با استفاده از زیرگراف هم-آیی زمینه متن دکتری 1398/04/18
امیرحسین راسخ کاوش و کشف ارتباطات پنهان بین کد نرم افزار و مستندات متنی مرتبط دکتری 1397/06/20
محمد راستی مدیریت داده های حجیم در طراحی سیستمهای توصیه گر کارشناسی ارشد 1396/06/28
سیدمصطفی رضوی مسیریابی بهینه مبتنی بر روش سیل آسا انتخابی در شبکه های نانوحسگر بیسیم کارشناسی ارشد 1393/06/29
سمانه رزمی ارائه الگوریتمی کارا جهت حداکثرسازی تاثیر با در نظر گرفتن نقش رهبران در شبکه های اجتماعی علامت دار کارشناسی ارشد 1397/11/30
عبدالرضا رضاپور بهبود مترجم ماشینی با استفاده از درخت تجزیه دکتری 1396/06/12
میثم روستایی سیستم تشخیص سرقت علمی بین زبانی مبتنی بر روش‌های متن کاوی دکتری 1399/05/20
ساره روستایی فارسی ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده دوستی در شبکه های اجتماعی، بر مبنای دسته بندی فازی کارشناسی ارشد 1396/04/21
مجید سلیمی بنی طراحی و ارزیابی چارچوب پردازش کلان‌داده آپاچی ایگنایت در پردازنده کارت گرافیک کارشناسی ارشد 1398/11/28
معصومه ستاری حداکثر نمودن سود در بازاریابی هدفدار با انتساب وزن متناسب با هزینه به نمونه ها کارشناسی ارشد 1393/12/09
فریبا سواری ارایه ی معیار شباهتی برای پیش بینی پیوند در شبکه های ناهمگن کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیدسعید سیف تشخیص دیابت با استفاده از تکنیک­های داده کاوی ـ مطالعه موردی :داده های آزمایشگاهی بیمارستان شهید قدوسی همدان کارشناسی ارشد
آنیتا شیروانی تشخیص نفوذ به شبکه با استفاده از تکنیک های کاهش ابعاد داده کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدحسین شجاعی نیا جست و جوی فضای حالات به کمک مثال نقض برای تولید مدل سیستم‌های واکنشی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سمیه سهرابی مسئله ی جمع آوری بیشینه ی چند سفره کارشناسی ارشد 1396/12/09
علیرضا تابع بردبار ایجاد پیکره زبانی موازی به کمک پیکرههای مقایسه پذیر کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمدمهدی تورنجی بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی کارشناسی ارشد 1393/11/11
مهران یوسفی ارائه روشی خودکار جهت انتساب خطای نرم افزار به توسعه دهندگان کارشناسی ارشد 1398/11/30
حمیده زارع ارزیابی و بهبود ابزارهای شناسایی الگوهای طراحی کارشناسی ارشد 1394/12/19
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش تجاری 290344551 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/10/15 (1100 - 1400) ترم اول 1400
معماری کامپیوتر 290332161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/27 (1400 - 1700) ترم اول 1400
شبکه های اطلاعاتی 290344521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/30 (1100 - 1400) ترم اول 1400
آزمایشگاه سیستم های عامل 290332172 1 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1400
محاسبات علمی و تحلیل داده 290346081 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (1400 - 1700) ترم اول 1400
سیستم های چند عاملی 290346051 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/16 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
آزمایشگاه سیستم های عامل 290332172 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آزمایشگاه سیستم های عامل 290332172 1 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آزمایشگاه سیستم های عامل 290332172 1 3 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
اصول طراحی سیستم های عامل 290332171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/07 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
آزشبکه های کامپیوتری 290332222 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
شبکه های کامپیوتری 290332221 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1399/10/30 (1400 - 1700) ترم اول 1399
آزمدارهای الکتریکی 290332132 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
شبکه های اطلاعاتی 290344521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1399/11/08 (1100 - 1400) ترم اول 1399
آزمایشگاه سیستم های عامل 290332172 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
اصول طراحی سیستم های عامل 290332171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/27 (1700 - 2000) ترم اول 1399
محاسبات علمی و تحلیل داده 290346081 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/30 (1100 - 1400) ترم اول 1399
نمایش 17 نتیجه
از 1