اعضای هیات علمی

سیده زهره عظیمی فر

سیده زهره عظیمی فر

سیده زهره عظیمی فر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی عادلی بررسی و بهبود الگوریتم GM-PHD در ردیابی اهداف تصویری در حال تصادم و تعیین خط سیر آنها کارشناسی ارشد 1391/07/12
احسان احمدی پایین لموکی تصویر سازی اماری محیط های متخلخل کارشناسی ارشد 1389/07/10
احسان احمدی پایین لموکی ارائه روشی جدید در طبقه‌بندی ساختاری جداساز دکتری 1396/08/08
سیدمهرداد الماسی تجزیه و تحلیل رویدادهای انسانی با استفاده از میدان تصادفی شرطی کارشناسی ارشد 1395/05/30
مرتضی امینی مقدم ارائه روشی در تشخیص چهره مبتنی بر شبکه¬های عصبی (مطالعه موردی: روش¬های جاری تشخیص چهره ) کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمدمهدی امیری بهبود الگوریتم های تبدیل های چند مقیاسی با مطالعه الگوهای وابستگی ضرایب کارشناسی ارشد 1388/12/15
فاطمه عظیمی بازسازی سه بعدی خانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای بینایی ماشین کارشناسی ارشد 1401/06/30
ندا ازوجی بررسی تأثیر تکنیک های به روز آماده سازی ویدئو بر عملکرد یادگیری ویژگی در شناسایی فعالیت کارشناسی ارشد 1392/06/31
اکرم بافنده کار شناسایی حالت چهره با استفاده از الگوی پویای باینری محلی کارشناسی ارشد 1390/12/17
محمدعلی باقری ارومی تخمین عمق شی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1398/03/28
رضا بخشنده پیاده سازی الگوریتم های جستجو در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1391/06/25
الناز برشان تشنیزی طراحی روشی نوین برای کاهش بعد نظارت‌شده کارشناسی ارشد 1389/06/01
محمدمهدی برزگر خلاصه کردن ویدئو با استفاده از روش های کد کردن ویژگی کارشناسی ارشد 1394/12/20
امین امامزاده اسمعیلی نژاد کاربرد شبکه های عصبی عمیق در مدل سازی سه بعدی مبتنی بر تصویر کارشناسی ارشد 1391/07/04
محسن عشقان ملک بازسازی چهره در گذر عمر با بکارگیری اطلاعات خویشاوندی کارشناسی ارشد 1395/12/22
مسعود فلاحی جداسازی عروق در تصاویر سی تی اسکن و باز سازی سه بعدی آن ها کارشناسی ارشد 1394/06/29
سیدمحمود فاموری تصدیق سریع SVM براساس توقف زود هنگام در الگوریتم تکرار شونده کارشناسی ارشد 1390/06/31
سیدمحمود فاموری بازسازی سه بعدی مبتنی‌ بر شکل بر مبنای قالب با استفاده از ویژگی‌های محلی و حذف هندسی نقاط پرت دکتری 1396/10/14
فهیمه گرمسیریان ششده ارائه یک روش نوین ترکیبی برای قطعه بندی در تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد علی غیور ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر پارتیکل با بهبود تابع اهمیت چگالی کارشناسی ارشد 1392/09/26
سیدمجید غلامی کارشناسی ارشد
نجمه هادی برحق طلب یادگیری ویژگی های مکانی و زمانی برای تشخیص فعالیت انسان کارشناسی ارشد 1392/06/31
حسام حکیم نژاد بازسازی تصویر در فتوآکوستیک توموگرافی از روی داده های تنک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/11/15
محمدامین سلطانی سروستانی ارائه الگوریتمی موثر در راستای بهینه سازی شبکه های ترافیکی در حمل و نقل شهری دکتری 1399/11/30
فرخ حسن زاده جداسازی سه بعدی ریشه گیاه کارشناسی ارشد 1391/07/04
حسین حجتی یادگیری یک طرح توصیفی دوبعدی برای بازسازی سه بعدی با مدلسازی استنتاج تنوع کارشناسی ارشد 1402/06/19
مهدی عیسی لوی اصل تشخیص حجم ترافیک، آنالیز تصادفات و تشخیص آنومالی در سیستم های کنترل ترافیک کارشناسی ارشد 1392/12/15
منا ایزدی تشخیص رفتار نامتعارف در تصاویر درون ساختمان با کدگذاری ویژگی ها کارشناسی ارشد 1394/12/08
جواد جعفری مطالعه اصول طراحی سیستم‌های مراقبت تصویری هوشمند و ارایه یک مدل جهت مکان یابی نصب دوربین‌های مراقبت تصویری در جاده های بین شهری کارشناسی ارشد 1391/11/30
فهیمه جمشیدیان طهرانی کاربرد مدل های گرافیکی و تبدیل های چند بعدی در پردازش تصاویر کارشناسی ارشد 1389/06/01
شیما کامیاب ارائه روشی نوین برای بازسازی معکوس سه بعدی چهره ی انسان با استفاده از یادگیری عمیق دکتری 1401/03/22
محسن کشانی آشکارسازی و تشخیص به موقع توده های ریوی در تصاویر CT کارشناسی ارشد 1390/06/31
شیما خانه زر ارایه روشی نوین در تعیین خودکار صحت گزاره ها و اعتبار منابع اطلاعاتی وب کارشناسی ارشد 1397/03/31
علیرضا خبره ساخت یک ربات بر پایه بینایی برای از بین بردن علفهای هرز کارشناسی ارشد 1387/04/30
اریا خوش سیرت مدل کردن عدم قطعیت در شبکه های عصبی عمیق برای داده های تصویری کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهرنوش مشایخی زاده تحلیل داده های ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی عمیق در پیش بینی وضعیت آب و هوا کارشناسی ارشد 1398/11/19
فاطمه مویدی ارائه مدلی کارا بر اساس زیرترکیب های استخراج شده از وی‍ژگی جهت تشخیص فعالیتهای فیزیکی انسانی دکتری 1393/09/15
مهسا محدثی بهبود مدل سطوح فعال با استفاده از بهینه سازی توابع انرژی برای جزء بندی تصاویر سه بعدی کارشناسی ارشد 1392/07/30
ابوالفضل مریدی ردیابی بصری با استفاده از یادگیری عمیق آنلاین کارشناسی ارشد 1395/05/30
ناهید ندیمی شهرکی ارائه یک قالب تلفیقی آماری از میدان های تصادفی شرطی برای تشخیص پوست کارشناسی ارشد 1392/06/24
فریدون ناصری طیف نگاری کارکردی اشعه فروسرخ برای ارتباط مغز-کامپیوتر کارشناسی ارشد 1398/06/31
امیر ناظمی شناسایی شیء به وسیله کدگذاری خلوت کارشناسی ارشد 1393/06/31
علی محمد نیک فرجام کاربرد شبکه های باور عمیق در یادگیری ویدیو کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه نیک مهر یادگیری عمیق بیزین برای قطعه بندی معنایی تصویر کارشناسی ارشد 1398/10/23
نیکتا اولیاسمیع ارائه یک سیستم نظارتی خودکار برای تشخیص ناهنجاریهای ترافیکی کارشناسی ارشد 1394/05/27
مسعود پورتوسلی استفاده از داده‌های حجیم و بهبود برنامه‌ریزی ترافیک شهری با هدف کاهش حجم ترافیک کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمود رمضانی تشخیص زود هنگام آتش و دود در تونل با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر و ویدئو کارشناسی ارشد 1394/05/24
حسین رضائیان زاده ارائه روشی برای تشخیص نمونه های خصمانه در شبکه های عمیق کارشناسی ارشد 1400/06/31
امیدرضا رجحانی بهبود فیلتر پی اچ دی به منظور ردیابی اهداف چندگانه در تصویر کارشناسی ارشد 1390/05/10
رسول سبزی مدل کردن ردیابی چندهدفه مبتنی بر بیزین به وسیله شبکه‌های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1399/11/30
الهه سادات صالحی قهفرخی ارائه ی روشی برای تخمین حرکت در چندین فریم با در نظر گرفتن هم‍پوشانی کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدهادی سپنج روشی برای ردیابی هدف های چندگانه بصری بر اساس فیلترهای برنولی کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدجواد شفیعی ردیابی اهداف با استفاده از روشی نوین در چارچوب فیلدهای تصادفی شرطی کارشناسی ارشد 1390/06/30
راضیه شفیعی سروستانی بررسی و تحلیل فاکتورهای ناثیرگذار در موفقیت و رشد کسب و کارهای نوپا با استفاده از فناوری اطلاعات و داده کاوی(مطالعه موردی ابران)(startups) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه شاه علی دسته‌بندی چهره با استفاده از نمونه داده‌های کم تعداد کارشناسی ارشد 1397/06/31
مریم شمس بازسازی تصاویر سه بعدی با استفاده از مدل میدان تصادفی شرطی کارشناسی ارشد 1394/06/31
رامین تکمیل تشخیص شکستگی استخوان در تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق و یادگیری مبتنی بر علّیت کارشناسی ارشد 1402/06/27
نیلوفر توکلیان تشخیص چهره ی انسداد یافته با بهره گیری از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1397/05/09
حمید تولی تشخیص سه بعدی شی کارشناسی ارشد
الهه طیبی ارائه استانداردی در جهت طراحی و تولید برنامه کاربردی تشخیص و شناسایی نژاد افراد کارشناسی ارشد 1392/07/07
صادق تیموری اصل ردیابی بازیکنان فوتبال توسط شبکه‌ای از دوربین‌ها با استفاده از فیلتر PHD کارشناسی ارشد
نازنین ترابی آشکارسازی چهره جهت حل مسائل مربوط به انسداد در احراز هویت کارشناسی ارشد 1397/06/31
سینا یزدان پناه لاری محاسبه حجم بخش گیجگاهی مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد 1398/02/26
مهدی یزدیان دهکردی ردیابی اهداف چندگانه در شرایط ابهام و تصادم با بهبود فیلتر GM-PHD کارشناسی ارشد 1388/06/31
مهدی یزدیان دهکردی ارائه یک روش وفقی و پایدار برای تشخیص و ردیابی اهداف چندگانه تصویری دکتری 1394/06/07
حامد تقدسی ارائه روشی برای بهینه سازی الگوریتم های یادگیری عمیقبر روی سیستم های نهفته، مطالعه موردی: قطعه بندی معنایی تصویر کارشناسی ارشد 1401/06/30
فاطمه خلیفه طبقه بندی اشیا براساس بینایی شناختی کارشناسی ارشد 1391/12/13
مهدی استقامتیان انطباق همزمان تصاویر MR قلب در حین تنفس کارشناسی ارشد 1387/05/06
فاطمه ترابی عصر یک مدل محاسباتی از یادگیری دسته بندیهای زبانی توسط کودک کارشناسی ارشد 1389/04/07
پیروز حسنی رخ بالا بردن تفکیک پذیری تصویر مبتنی بر روش های چند مرحله ای کارشناسی ارشد 1387/06/26
زهرا قادری تعیین هویت افراد در بانکداری الکترونیک از طریق تصویر کف دست کارشناسی ارشد 1392/05/28
ذوالفقار البخاتی شناسایی تخلف پارک ممنوع و توقف ممنوع از طریق شناسایی پلاک با استفاده از شبکه های عصبی عمیق ، مبتنی بر فناوری GIS در کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/06/06
اسعد الساعدی بازیابی سه بعدی تصاویر صورت مبتنی بر روش های خودآموز کارشناسی ارشد 1402/06/06
علیرضا دهش بازیابی تصویر از طریق شبکه‌های عصبی عمیق با استفاده از یادگیری مبتنی بر علیّت کارشناسی ارشد
سوگند غلامی شولی افزایش عدالت و دقت در تشخیص چهره با استفاده از تعمیم دامنه توسط یادگیری بازنمایی ثابت کارشناسی ارشد 1403/02/31
سیدمحمدباقر موسوی شیرازی علّیت و کشف ساختار علّی مبتنی بر روش های یادگیری ماشین دکتری
الهه السادات سالاری تولید تصاویر بافتی با استفاده از شبکه متخاصم مولد مبتنی بر ترنسفورمرهای بینایی کارشناسی ارشد
عارفه سیف بازسازی کنترل پذیر تصاویر سه بعدی-آگاه با استفاده از مدل های مولّد عِلّی کارشناسی ارشد
محمد شعاعی تولید تصاویر با کیفیت بالا از رفتار رانندگی با استفاده از مدل‌های انتشار و تولید مجموعه داده در مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد
زهرا تقدس یادگیری علّی برای طبقه بندی سلول های دهانه رحم کارشناسی ارشد 1402/06/29
احسان وخشوری کارشناسی ارشد
رضا یزدان شناس یک روش جدید ردیابی هدف راداری برپایه هوش مصنوعی مبدل و فیلتر کالمن کارشناسی ارشد
فاطمه یوسفی تشخیص بیماری مایکوزیس فونگوئیدس بر اساس قطعه بندی اپی درم و لنفوسیت ها مبتنی بر یادگیری علّی کارشناسی ارشد
یاسمن عباسی خوشه‌بندی با ساختار طبقه بندی مبتنی بر ماشین بردار‌های پشتیبان کارشناسی ارشد
ناهید ابولپور مدلسازی لایه های کورتکس بینایی با در نظر گرفتن برهم کنش نورون ها دکتری 1400/05/06
مریم آقائی نژاد مقابله با حملات سیل آسا با استفاده از الگوریتم PSO کارشناسی ارشد 1392/12/10
ملیحه السادات علوی بیشینه سازی تاثیر در شبکه های اجتماعی رقابتی بر پایه فاکتور وفاداری با استفاده از جستجوی حریصانه در الگوریتم مونته کارلو کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسین علیزاده مقدم شناسایی بدافزارهای دگرگون با استفاده از مدل مخفی مارکوف کارشناسی ارشد 1393/06/30
سمیه علیزاده زوج تشخیص گفتار صوتی تصویری کارشناسی ارشد 1387/05/01
میثم عرب استفاده از روابط پنهان بین کلمات در رفع ابهام معنایی کلمات کارشناسی ارشد 1394/12/08
حمیدرضا ارزاقی تعیین مسیر و نحوه حرکت بازوهای افزونه روباتیک در محیط شبیه ساز کارشناسی ارشد 1394/06/31
مقداد اسدی لاری بررسی و بهبود عملکرد الگوریتمهای تشخیص و تصحیح عوارض ناشی از وجود اعضاء پیوندی یا بافت های مصنوعی فلزی، در روش عکسبرداری سی تی اسکن کارشناسی ارشد 1387/06/26
بهاره اشناگر تشکیل تیم در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1394/12/15
سحر عسکری مدلسازی ابعاد زخم¬های جراحی در روند بهبود: مورد مطالعه موش¬های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1397/06/31
لیلا عزیزیان ارایه یک روش ساختاری برای قطعه بندی تصاویر بافتی کارشناسی ارشد 1392/12/19
فرزاد بشیری غازانی بررسی جدید ترین الگوریتم ها و استانداردهای امضای دیجیتالی برای کاربرد بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی : بانکداری الکترونیکی بانک سامان کارشناسی ارشد
کیمیا بازرگان لاری ارائه راهکاری نوین برای بهبود الگوریتم¬های تکاملی چندهدفه مبتنی بر تجزیه کارشناسی ارشد 1391/06/29
احسان بیگوند ارائه یک مدل ارزیابی علائم ترافیکی مبتنی بر تشخیص اتوماتیک این علائم و مکان قرارگیری آنها کارشناسی ارشد 1392/11/13
عادله دهقانی ناژوانی ارائه روشی نوین برای جداسازی مبتلایان به اختلال دوقطبی و بیش فعالی از روی سیگنال پتانسیلهای برانگیخته کارشناسی ارشد 1391/12/07
ارش دهقان شیبانی ارائه مدل های محاسباتی برای آنالیز جراحی های به کمک روبات کارشناسی ارشد
حسن درخشان تجزیه زمانی بارندگی روزانه با بهره گیری از اطلاعات بارندگی در زمان و مکان دکتری
حمید اقبال زاده بهبود بازشناسی کلمات مجزا در سامانه های تلفن گویای گفتاری در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/20
غلامرضا عمادی استفاده از روشهای هیوریستیک برای حل مسأله انتشار نسخه بعدی کارشناسی ارشد 1392/07/03
حامد عرفان خواه بازیابی محتوایی تصاویر هیستوپاتولوژی در پایگاه های داده بزرگ مبتنی بر استخراج ویژگی های مناسب دکتری 1399/04/14
ابراهیم اشراقی سامانی ارائه یک رویکرد جدید به منظور احراز هویت افراد از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر سیاهرگهای انگشتان کارشناسی ارشد 1393/11/20
سید محمدرضا فخری مدل تجاری سرویسهای وبلاگ نویسی، مطالعه موردی : پارسی بلاگ کارشناسی ارشد 1391/02/30
فریناز فلاحپور انتخاب ویژگی‌ برای خوشه‌بندی داده‌های بیان ژن کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدی فرخزاد بررسی استفاده از صنعت بازی های برخط در تجارت الکترونیک:ارائه سناریوی جدید بازی آنلاین مربی گری فوتبال کارشناسی ارشد 1390/11/15
شروان فکری ارشاد دسته بندی تصاویر بافتی رنگی با استفاده از الگوی دودویی محلی در حضور نویز ضربه ای دکتری 1395/10/05
شروان فکری ارشاد ارائه یک روش جدید برای تخمین میزان تخلخل در سنگ های ساختمانی با استفاده از تکنیک های آنالیز بافت تصویر کارشناسی ارشد 1391/05/11
فاطمه قایدی بهبود تخمین الگوی پتانسیل عمل واحدهای حرکتی با استفاده از روش جمع متوسط گیری شکل موج کارشناسی ارشد 1401/06/30
فاطمه قائم مقامی استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده جهت خوشه بندی موثر داده های شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/06/26
محسن گلشنی قریه علی دسته بندی اسناد با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1397/11/30
مژده حاجیانی ارائه راه کاری کارا برای طبقه بندی تصاویر کارشناسی ارشد 1394/06/31
علیرضا حاجی باقری انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و ارائه مدلی برای آن کارشناسی ارشد 1391/07/02
پریسا حمیدی زاده تدوین چارچوب بهره گیری از محیط های واقعیت مجازی به همراه پیاده سازی یک نمونه واقعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
سیدعلی حسینی موزاییک سازی تصاویر ویدیویی جهت تشخیص متن مبتنی بر دوربین کارشناسی ارشد 1389/06/30
آریا ایران مهر SVM نیمه نظارتی مقیاس پذیر کارشناسی ارشد 1390/06/31
مسعود جباری بررسی مشخصه های تاثیر گذار بر روی از دست رفتن سیگنال MR در حالت تقاطع فیبرهای عصبی در تصویر برداری تانسور انتشار کارشناسی ارشد 1391/03/17
سیده روناک جباری زاده هاشمی ارائه یک روش کارا جهت ادغام ویژگی‌های سیگنال‌های EEG,ECG,SPO2 برای تشخیص دقیق‌تر ایست تنفسی در خواب کارشناسی ارشد 1399/04/28
شراره جهانشاه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعلمل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل کارشناسی ارشد 1393/12/13
فهیمه جمشیدیان طهرانی استخراج برخط غیر تهاجمی سیگنال قلبی جنین دکتری 1398/06/30
طاهره کمالی ارائه یک روش کارا جهت تجزیه و تحلیل سیگنال های EMG به منظور بهبود طبقه بندی اختلالات عصبی عضلانی کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا کرمی مهر امکان سنجی پیاده سازی سیستم هوشمند امتحانات آنلاین مبتنی بر تشخیص و ردیابی بیومتریک فرد امتحان دهنده در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/06
علیرضا کاظمی طراحی یک ساختار ترکیبی بر پایه شبکه عصبی و مدل مخفی مارکف برای باز شناخت پایدار گفتار پیوسته. کارشناسی ارشد 1387/06/01
کریم کشاورزی ارائه یک روش نوین برای شناسائی افراد از روی طرح عنبیه کارشناسی ارشد
هادی کشاورز ارائه روش ترکیبی جدید در ثبت تصاویر دو‌بعدی- سه‌بعدی برای بررسی موقعیت بیمار در رادیوتراپی با استفاده از ابزارهای تصویربرداری پورتال کارشناسی ارشد 1391/06/31
مرتضی کشت کاران جستجوی مکاشفه‌ای با حافظه‌ی محدود کارشناسی ارشد 1388/06/31
سارا خشنودی نیا تعیین غیر تخریبی شاخصهای فساد فیله ماهی قزل‌آلا با استفاده از مدل‌سازی تصاویر ابرطیفی دکتری 1397/06/05
سارا خذاعی ارائه روشی جهت واترمارک کردن اسناد بر مبنای رمزنگاری تصویری به منظور حفظ مالکیت معنوی اسناد تجاری کارشناسی ارشد 1390/03/17
سجاد کیانی طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه¬ای هوشمند برای هدایت اتوماتیک خودروهای کشاورزی در عملیات خاکورزی به وسیله ماشین بینایی کارشناسی ارشد 1388/12/01
امیررضا لشکری ارایه یک شاخص مقاوم و دقیق برای تخمین کمی عمق بیهوشی کارشناسی ارشد 1394/06/03
توحید لطفی ارائه روش ترکیبی جدید در ثبت تصاویر دو بعدی - سه بعدی برای بررسی موقعیت بیمار در رادیو تراپی و پیاده سازی آن با استفاده از واحد پردازنده گرافیک کارشناسی ارشد 1392/12/19
محمد جواد محزون مدلسازی نمونه محور تصمیم گیری انسان بوسیله ساختار شناختی ACT-R کارشناسی ارشد 1391/11/28
علی ملکی ارائه یک مدل تطبیق پذیر جهت تولید فایل نشست کاربر کارشناسی ارشد 1392/12/20
سروش مهرپو شناسایی پروتئین های ضروری با استفاده از ویژگیهای ساختاری و زیستی شبکه های میانکنش پروتئینی کارشناسی ارشد 1402/06/26
سیده غزاله میرشریف طبقه بندی عروق خونی به شریان و ورید در تصاویر شبکیه کارشناسی ارشد 1391/06/28
علی مبین روش های نوین جهت آموزش سامانه های واسط مغز رایانه ای مبتنی بر پتانسیل های وابسطه به رخداد در شرایط تعداد کم داده دکتری 1402/04/05
امنه محمدنظر شناسایی تشکل ها با استفاده از تغییر فضای شبکه های اجتماعی توسط شبکه ی عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1400/06/17
رضا مختاری طراحی و پیاده سازی چارچوب انطباقی MapReduce بر روی CPU و GPU کارشناسی ارشد 1390/02/12
فاطمه نام نیک داده کاوی اقلیمی جهت ارائه مدل پیش بینی اقلیم در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1391/12/14
هادی نریمانی کاربرد فیلترهای خانواده کالمن و H بینهایت در حذف نویزهای سیگنال الکتروگاردیوگرام کارشناسی ارشد 1393/06/26
سیدبهروز نصیحتکن طراحی یک طبقه بندی کننده به منظور جداسازی تصور حرکات برای بیماران ALS کارشناسی ارشد 1387/06/10
کوسار نصیری هانیس مشخصه سازی تشدید مغناطیسی (MR) بافت های مغزی با استفاده از تکنیک افزایش کنتراست دینامیک DCE کارشناسی ارشد 1388/06/31
بدرالسادات ناطق الاسلام شیرازی تعیین موقعیت خطوط جاده در سیستم کمک به راننده مبتنی بر پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1397/06/31
امین نظارات ارائه مدلی جهت اندازه گیری مبادلات بین بنگاهی(B2B) با استفاده از سیستمهای چند عاملی هوشمند کارشناسی ارشد 1390/10/07
سجاد نیکنام تکنیک های چند کانالة پردازش سیگنالهای قلبی و الگوریتم های انتخاب سنسور کارشناسی ارشد 1390/11/12
معصومه نیکویی ارائه روشی ترکیبی برای تطبیق ویژگی ها برای استفاده در موزائیک سازی تصاویر ویدئویی برای تشخیص متن مبتنی بر دوربین کارشناسی ارشد 1391/06/25
مهران نیکروان ارائه یک سیستم CAD برای تشخیص بیماری های ستون فقرات با استفاده از پردازش تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد 1391/07/11
فرزاد نوروزی پور پیش بینی سکته قلبی حاد در بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه به وسیله نوار قلب با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد 1391/07/03
رضا اوجی ارائه یک روش جدید برای تشخیص شکل در تصاویر بافتی با استفاده از تکنیکهای آنالیز بافت تصویر کارشناسی ارشد 1391/07/12
مرضیه پاکدل ارایه یک شکل جدید از الگوهای باینری محلی به منظور طبقه بندی بافت تصویر کارشناسی ارشد 1391/06/28
محمدصادق پی تام به کارگیری محاسبات زیستی در یافتن کوتاه ترین مسیر بین دو راس از یک گراف جهت دار کارشناسی ارشد 1391/11/17
الهام رحمانی ارائه روشی نوین مبتنی بر انتخاب ویژگی برای دسته بندی داده های ریزآرایه کارشناسی ارشد 1392/07/09
پیمان رحمانی پنهان نگاری در تصاویر فشرده کارشناسی ارشد 1390/06/27
حسین رجب زاده کاهش ابعاد بر مبنای تبدیل بردار ویژگی برای الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه کارشناسی ارشد 1393/06/31
مریم رنجبرنایینی پیاده سازی مرحله ی پیش مطالعه بر اساس روش یادگیری PQRST در سیستم معلم مجازی هوشمند کارشناسی ارشد 1391/07/05
رضا روحانی سروستانی ادغام ویژگی های صوتی و مدل تصویری به منظور بهبود کارایی سیستمهای تشخیص گفتار کارشناسی ارشد 1388/06/30
رضا روحانی سروستانی رویکردی نوین در مدل های مکانی-زمانی متغیرهای نهان در تلفیق داده دکتری 1395/06/11
مجید رستمی شهربابکی تخمین حالت در شبکه های ترافیک شهری دکتری 1397/05/12
ملیحه ثابتی دیدگاه هوش مصنوعی در بررسی سیگنالهای تحریکی و مغزی اختلال اسکیزوفرنی دکتری 1389/09/06
محمود صفی خانی الگوریتم های موازی نا همگون برای حل مسایل بهینه سازی فضای پیوسته کارشناسی ارشد 1388/06/31
لاله صاحبی بزاز ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ‏ITS‏ برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای مطاله موردی (‏‎ ‎بهبود مدل سامانه درگاه ملی بار با بکارگیری سیستم های اطلاعات مکانی ‏GPS کارشناسی ارشد 1391/09/29
حسام الدین صالحی کلاسه بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم های جنگ الکترونیک کارشناسی ارشد 1393/06/23
زینب صدیقی ارائه یک روش نوین جهت تبدیل یک مسئله خوشِه بندی به خوشِه بندی نیمه سرپرست و بهبود کارایی آن کارشناسی ارشد 1390/06/29
ملیحه صحتی ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی کارشناسی ارشد 1392/12/15
رضا سپه وند ارائه روشی کارا برای تکرار داده?ها در گریدهای داده با تکیه بر زمانبندی کارها کارشناسی ارشد 1388/06/25
مینا سراجیان ارائه مدلی جامع جهت طراحی شبکه های اجتماعیِ علمی کارشناسی ارشد 1391/06/27
نگار شاه امیری بخش بندی نیمه اتوماتیک بطن چپ و راست در تصاویر اسپکت پرفیوژن عضله قلب کارشناسی ارشد 1400/06/31
نسترن شهپری یان ارائه یک روش جدید در تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از تصاویر تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی کارشناسی ارشد 1395/09/28
محمدحسین شکور ارائه روشی جدید جهت استخراج ویژگی از تصاویر بافتی دکتری 1395/03/26
انسیه شریف نیا ارائه یک روش نوین جهت شرکت دادن هزینه ی نمونه ها در الگوریتم یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1391/12/16
طیبه شیخ ویسی بررسی عوامل مؤثر بر افزایش وفاداری مشتریان به ارائه کنندکان خدمات اینترنتی و ارائه مدلی مبتنی بر آنها کارشناسی ارشد 1392/07/03
پریسا شیروانی ارائه یک مدل شبکه عصبی اسپایکی جهت مدلسازی سیستم بینایی کارشناسی ارشد 1400/11/15
سارا سلطانی نژاد جداسازی و سه بعدی سازی تومورهای ریوی از تصاویر سی تی اسکن کارشناسی ارشد 1391/12/10
راضیه طاهری ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد طاهری روشی نوین در طراحی یک طبقه¬بندی خطی هوشمند و کاهش پیچیدگی آن بر مبنای بهینه سازی هزینه در تعیین مراکز مدیریتی کارشناسی ارشد 1387/06/30
شیرین ولوی طراحی‌‌ خانه هوشمند برای افراد معلول یا سالمند با استفاده از شبکه حسگر بیسیم کارشناسی ارشد 1392/12/19
مجتبی والی پور خودروهای خودران با استفاده از روش های بازتاب رفتار کارشناسی ارشد 1397/06/31
سمیرا یوسفی تشخیص علائم جاده‌ای برای سیستم‌های کمک به رانندگی کارشناسی ارشد 1396/07/20
صمد ذبیحی ارائه راهکار جدید برای آشکارسازی برجستگی بصری تصاویر کارشناسی ارشد 1399/04/30
نازنین ذاکر حبیب آبادی تغییر و بهینه سازی روش¬های مبتنی بر پنهان نگاری و پنهان شکنی اطلاعات در حوزه فضایی تصویر کارشناسی ارشد 1388/12/15
درنا زنگنه اینالو ناحیه بندی اتوماتیک تصاویر MR با پلاک MS با استفاده از الگوریتم های ابتکاری کارشناسی ارشد 1394/12/20
امیر زارعی شناسایی نظرات جعلی و تولیدکنندگان آنها کارشناسی ارشد 1393/12/20
طاهره ضیاالدینی دشتخاکی بررسی بیماریهای وابسته به شبکیه چشم با تحلیل عروق خونی شبکیه کارشناسی ارشد 1393/10/28
محمدمهدی زمردیان پیش بینی داده های سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1398/06/30
تکتم ذوقی ارائه یک شاخص مقاوم برای تعیین عمق بیهوشی کارشناسی ارشد 1388/12/15
فیروزه امامی ارزیابی ، بهینه سازی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مورد مطالعاتی شهرستان شیراز) کارشناسی ارشد 1391/06/27
رضا جاویدان پردازش تصاویر اکوستیکی زیر آب دکتری 1386/10/05
محمد حاجی زاده خانقاه درجه بندی میوه گردو با استفاده از ماشین بینایی کارشناسی ارشد 1387/10/28
امین زارع طبقه‌بندی و خوشه‌بندی به کمک روش‌های الهام گرفته شده از سیستم ایمنی بدن کارشناسی ارشد 1386/09/11
حمیدرضا معدلی طراحی و پیاده¬سازی یک نمونه از مکانیزم رزرو کردن منابع در محیط گرید کارشناسی ارشد 1387/06/25
فاطمه مویدی تشخیص تومورهای سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی و دسته بندی آنها کارشناسی ارشد 1386/03/29
سیامک هژبری حقیقی بدست آوردن حجم ضایعه ی مغزی کارشناسی ارشد 1387/06/26
حسین الموسوی ارائه یک فاصله ترکیبی وزن‌دار جهت بهینه سازی الگوریتم K-نزدیکترین همسایه کارشناسی ارشد 1402/06/29
الهام امیری زاده ارائه یک شبکه عمیق اسپایکی پیچشی دکتری
فرشاد عسکری طراحی احیایی منظر شهری محله دراک شیراز با رویکرد مطالعات علوم اعصاب شهری کارشناسی ارشد 1401/11/15
فاطمه بهادری پیش بینی رویگردانی مشتری با استفاده از یادگیری جمعی عمیق و بالانس کردن دیتاست های نامتوازن کارشناسی ارشد 1402/12/16
حیدر دهقان مدل ترکیبی توصیه گر بر اساس یادگیری تقویتی عمیق و تحلیل احساسات کارشناسی ارشد
داود فتاحی یک چهارچوب آماری برای تخمین پارامترهای کلینیکی سیگنال‌های قلبی دکتری 1401/06/15
علی حق پناه جهرمی برآورد اثر رفتاری در استنتاج علیت ناهمگن بر اساس فرا یادگیری دکتری
مجتبی کمیلی جهرمی ارایه یک روش کارا جهت خوشه‌بندی داده‌های جریانی کارشناسی ارشد
فرنوش معنوی ارائه یک مدل تشخیص زود هنگام در شناسایی باج افزارها دکتری 1401/11/15
شیوا نقش تحلیل چند متغیره داده های خواب برای پیش بینی هوشمند بیماری های قلبی عروقی دکتری
فرشید پیربنیه ارائه روشهای نوین جهت بهبود کارایی سامانه هجی کننده رابط مغز رایانه مبتنی بر پتانسیل های وابسته به رخداد با استفاده از انتقال یادگیری کارشناسی ارشد
مصطفی پورشاکرمیبدی طراحی مدل معماری شبکه با رویکرد استفاده در بیمارستان‌های هوشمند کارشناسی ارشد
حامد صدروی شناسایی خوشه های دو وجهی در داده های بیان ژن با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
صادق صالحی نسب پیش بینی شکست لوله های شبکه های توزیع آب به روش طبقه بندی بردار پشتیبان ترکیب شده با روش خوشه بندی و روش رگرسیون لجستیک ترکیب شده با روش خوشه بندی کارشناسی ارشد 1402/06/28
سیامک صیدی بهینه‌سازی همزمان نرخ بازیافت نفت و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن در روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت با دی‌اکسید کربن با استفاده از روش داده‌محور دکتری
ملیکا زارع تقسیم‌بندی معنایی تصاویر سنجش از دور با استفاده از چارچوب کدگذار-کدگشا مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد
علي آدمي ابرقويي تخمين نرخ تنفس با استفاده از سيگنال هاي ECG و PPG در حين فعاليت ورزشي کارشناسی ارشد 1398/06/29
سميه افراسيابي بررسي رفتار الکتروانسفالوگرام انسان در مواجهه با يک محرک دردناک دکتری 1400/02/29
سارا افشار ارائه يک شاخص کمي کارا جهت تخمين عمق بيهوشي با استفاده از ترکيب مدل هاي آماري و شبکه هاي عصبي عميق کارشناسی ارشد 1399/06/15
الهام اميري زاده خوشه بندي مقيد با استفاده از يادگيري عميق کارشناسی ارشد 1397/06/21
امجد انوري مقدم بهره برداري هوشمند از يک ريز شبکه کارشناسی ارشد 1389/09/20
نويد عربي روشي نوين براي ترميم تصاوير بر پايه نمونه برداري کارشناسی ارشد 1393/12/02
مهسا اسدي انتقال يادگيري در مسائل با يادگيري تقويتي با استفاده از نگاشت بين مسائل کارشناسی ارشد 1394/12/18
امين آزموده ارايه راهکاري نوين براي خوشه بندي مبتني بر گراف کارشناسی ارشد 1392/12/17
محمدعلي بهرامي طراحي و پياده سازي آلگوريتم ستون سازي براي حل مسائل ترکيبي با مقياس بزرگ کارشناسی ارشد 1393/06/03
عادل بخشي پورزيارتگاهي توسعه الگوريتم جامع تشخيص و جداسازي علف هاي هرز از گياه چغندرقند با استفاده از پردازش تصوير دکتری 1395/01/23
ايلين بهبود شناسايي تشکل‌هاي محلي براساس بيشينه‌ تاثير در شبکه هاي پويا کارشناسی ارشد 1398/06/27
زهره بيضاوي ارائه يک روش جديد از الگوهاي باينري مقاوم به نويز جهت آناليز بافت تصوير کارشناسی ارشد 1394/06/07
سجاد دهقانيان ارائه يک روش خوشه‎بندي کارا براي دسته‎بندي داده‎هاي متاژنوميکس کارشناسی ارشد 1397/06/26
کيارش دوستي غچه بگلو ارائه يک روش يادگيري عميق موثر جهت پيش‌بيني عمق هيپنوتيرم کارشناسی ارشد 1397/06/26
احسان ابراهيمي حسين ابادي ماشين بردار پشتيبان كارا براي يک داده تست منفرد کارشناسی ارشد 1398/11/30
حميدرضا اسماعيلي مروري بر رديابي اهداف (اشيا) در تصاوير متحرک کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا فاضل نجف ابادي رويکرد شناسايي انسان با استفاده از بهبود توصيفگر هاي محلي کارشناسی ارشد 1396/10/13
محمد قايدي زيرگر ايجاد پروتكل اختصاصي و اندازه گيري DRL در CBCT،مقايسه با ساير روش ها و استاندارد هاي جهاني دکتری 1395/12/07
جاويد غلامي شيري حذف بيولوژيکي هيدروکربن ها از خاک هاي آلوده به مواد نفتي کارشناسی ارشد 1391/12/15
رامين حق جو سروستاني توسعه الگوريتم هاي حس ششم براي تشخيص حركات دست در ويديو و بکارگيري آن در جهت ايجاد ارتباط بين دنياي ديجيتال و دنياي فيزيکي کارشناسی ارشد 1392/12/12
سارا هاشم پور طبقه‌بندي بيماران مبتلا به افسردگي به سطوح خفيف، متوسط و شديد با پياده‌سازي روش‌هاي يادگيري ماشين و شبکه‌هاي عصبي عميق کارشناسی ارشد 1399/06/31
عارف جعفري يادگيري ويژگي با نظارت به کمک شبکه هاي عصبي عميق کارشناسی ارشد 1396/06/28
شيما جلالي تشخيص جنسيت مظنونين با استفاده از اثر انگشت کارشناسی ارشد 1394/11/24
سجاد جليلي شناسايي تشکل‌هاي همپوشان در شبکه‌هاي پويا کارشناسی ارشد 1392/07/08
مهدي جاماسب خلاري يادگيري چندلايه براي شبيه سازي ربات هاي فوتباليست کارشناسی ارشد 1393/06/29
محمدعلي جوانراي ارائه ويژگيهاي متمايز کننده بين افراد سالم و مبتلا به اوتيسم با استفاده از داده هاي fMRI حالت استراحت کارشناسی ارشد 1398/06/31
مرتضي کاوه پور ساخت و بررسي خواص نانوکامپوزيت Al/Brass/Al همراه با نانو ذرات ZrO2 توليد شده به روش اتصال نوردي تجمعي کارشناسی ارشد 1390/06/31
عليرضا کاظمي جداسازي خاستگاه ها و ترکيب دادگان صوتي تصويري براي پردازش پايدار گفتار دکتری 1393/06/31
محمد خليلي بررسي سيستم هاي توليد کننده بسته هاي متني سرعت بالا کارشناسی ارشد 1395/06/16
عليرضا خميس ابادي بررسي کاهش درگ بر روي نفت خام بوسيله محلول شامل افزايه پليمريSBR هاي توليدي بندر امام در يک لوله افقي کارشناسی ارشد 1391/07/10
ياشار کيارشي نژاد بهبود کيفيت چهره در تصاوير با کيفيت پايين براي کاربردهاي نظارت ويديويي کارشناسی ارشد 1393/06/31
مريم مقصودي رديابي و تخمين ساختارهاي درختي بيولوژيکي کارشناسی ارشد 1398/06/31
حسن محموديان چالبطان تشخيص خواب آلودگي راننده با پردازش تصوير کارشناسی ارشد 1393/12/13
فرهاد ملک محمدي خلاصه سازي ماشيني آماري متون فارسي کارشناسی ارشد 1393/05/29
زهرا ملايي ارائه يک پروتکل ثبت خلوت به منظور تصوير برداري امپدانسي با سرعت بالا و رزولوشن بالا کارشناسی ارشد 1394/11/10
مليکا السادات مستقيم ارائه يک الگوريتم آشوب گونه پنهان نگاري اطلاعات در تصوير کارشناسی ارشد 1393/12/19
سجاد نيکنام طراحي يک سيستم توليد و حسگري امواج تراهرتز با هدف تباين بافت هاي سالم و سرطاني مبتني بر تحليل طيف سنجي دکتری 1398/11/29
الهه نيکو بررسي و مقايسه روش هاي مبتني بر بافت در بخش بندي تصاوير رادارهاي روزنه مصنوعي کارشناسی ارشد 1394/03/10
حميده رئيس السادات تشخيص پوکي استخوان به کمک پردازش ضايعات فک در عکسهاي راديوگرافي دندان کارشناسی ارشد 1393/12/17
مهدي رهبرعالم ارزيابي روش هاي تخمين فرکانس لحظه اي با کاربرد آناليز سيگنال‌هاي مغزي کارشناسی ارشد 1396/02/31
ارشاد رحيمي کازروني ارائه روشي مبتني بر يادگيري منيفلد براي کاهش ابعاد کارشناسی ارشد 1393/06/31
حامد رستمي توسعه الگوريتم تشخيص امضا بر اساس تبديل رادون و انحراف زماني پويا کارشناسی ارشد 1396/06/30
حجت اله سروري بررسي و شبيه‏سازي خواص الکترونيکي گرافن (Graphene) و ترانزيستور GNRFET به روش تابع گرين نامتعادل (NEGF) جهت کاربردهاي مخابراتي کارشناسی ارشد 1389/06/31
شيلا شبستريان حداکثرسازي تأثير در شبکه هاي اجتماعي: يک مدل پيشنهادي با هدف بهبود تجارت کارشناسی ارشد 1393/10/13
ايمان شريفي راد روشي جديد براي بهبود توصيف‌گر ويژگي محلي در تشخيص شي کارشناسی ارشد 1394/12/18
صنم شگفت بررسي متدها و تکنيکهاي امنيت در رايانش ابري کارشناسی ارشد 1395/06/16
محبوبه سليمان پور ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شناسايي تشکل‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1396/04/11
محمود ستوده ده سروي ارائه توصيفگرهاي الگوي دودويي محلي مبتني بر رنگ براي تجزيه و تحليل بافت تصوير دکتری 1398/06/12
مريم طهماسبي بهبود امنيت سازمان‌ها با بکارگيري رمزنگاري بصري بر مبناي XOR کارشناسی ارشد 1399/06/31
هادي تجلي زاده معرفي يک چارچوب نوين براي خوشه بندي داده هاي جرياني دکتری 1398/06/31
بتسابه تنوري روشهاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص برهمكنش دارو-هدف دکتری 1400/06/31
الهام ترحم ارائه يک روش خوشه بندي جهت دسته بندي اسپايک‌هاي مغزي کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا طاوسي تاثير رايانش ابري بر تکنولوژي هاي موبايل در خدمت سلامت کارشناسی ارشد 1393/04/01
مريم يل سوار ساده سازي و بهبود روش کلاس بندي ماشين بردار پشتيبان با استفاده از نظريه کنترل و سيستم ها کارشناسی ارشد 1398/11/27
امير يزدان پناه لاري بررسي متدها و تکنيک هاي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري مشتريان بانکها کارشناسی ارشد 1395/06/16
هاجر يوسفي تشخيص ناهنجاري محلي در صحنه هاي شلوغ در دنباله هاي ويدئويي کارشناسی ارشد 1396/10/13
محمد زارعي يک واحد شتاب دهنده شبکه هاي عصبي کانولوشن عميق تحمل پذير در برابر اشکال براي سيستم هاي نهفته مبتني بر FPGA کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی 290332481 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/15 (1400 - 1700) ترم اول 1400
طراحی و تحلیل الگوریتمها 290332391 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/19 (1700 - 2000) ترم اول 1400
شناسایی آماری الگو 290344101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/30 (1400 - 1700) ترم اول 1400
آز طراحی رابط کاربری 290332691 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
هوش مصنوعی 290332481 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/04/20 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
طراحی و تحلیل الگوریتمها 290332391 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/12 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
پردازش تصاویردیجیتالی 290344091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/14 (1100 - 1400) ترم دوم 1399
ساختمان گسسته 290332101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/11/08 (1400 - 1700) ترم اول 1399
بینایی ماشین 290344031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/11/06 (0800 - 1100) ترم اول 1399
شناسایی آماری الگو 290344101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/27 (0800 - 1100) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1