اعضای هیات علمی

حیدر صامت

حیدر صامت

حیدر صامت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/samet

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احمدی مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید کارشناسی ارشد 1392/11/13
محمد احمدی تشخیص خطای قوس سری در سیستم فتوولتائیک دکتری 1398/04/26
علی امیری یک روش جدید برای تشخیص خطای قوس سری در سیستم های فتوولتائیک کارشناسی ارشد 1399/11/29
سعید انصاری مکان یابی خطا در مزارع خورشیدی کارشناسی ارشد 1397/10/26
آیدا اسدی مجد بررسی روشهای تشخیص و شناسایی خطا در خطوط انتقال و ارائه روشی جدید کارشناسی ارشد 1394/11/05
احسان اژدری کنترل میکروگرید متصل شده به شبکه اصلی از طریق یک مبدل به منظور بهبود شرایط عملکرد شبکه در هنگام خطا کارشناسی ارشد 1394/06/28
علی اصغر باقری مدل سازی تغییرات بسیار کوتاه مدت توان خروجی مزرعه بادی برای بهبود عملکرد جبرانسازهای ایستا در رفع فلیکر دکتری 1396/12/17
فرزاد دهقان مروستی مقایسه و بهبود عملکرد الگوریتم های حفاظتی دیجیتال در حضور اختلالات کیفیت توان کارشناسی ارشد 1391/07/09
سیدسلمان درخوش یافتن اندازه و مکان بهینه منابع تولید پراکنده با احتساب قیود حفاظتی کارشناسی ارشد 1391/12/13
مجید احسانی هوشمند سازی انتخاب استراتژی بهینه مدیریت بار ساعتی کارشناسی ارشد 1394/05/01
سیدسلمان فاطمی جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با در نظر گرفتن هماهنگی حفاظتی دکتری 1399/06/19
سارا فتحی تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در شبکه های فشار ضعیف جریان مستقیم با شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1399/06/31
سارا گشتاسبی محاسبه توان راکتیو با استفاده از فیلتر کالمن کارشناسی ارشد 1394/12/15
جواد غفوری فرد بهبود حساسیت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمرهای صنعتی با استفاده از FCL کارشناسی ارشد 1393/12/20
ارسلان حدائقی خطایابی در شبکه های HVDC چند ترمیناله دکتری 1397/11/29
فرشاد هاشمی مصرمی روش های تشخیص جزیره ای شدن برای ریزشبکه ها کارشناسی ارشد 1399/06/31
علیرضا حسینی تشخیص و مکانیابی خطا در سیستم HVDC دو ترمیناله کارشناسی ارشد 1400/11/15
حمید جعفرآبادی آشتیانی الگوریتم های کارآمد برای رله های جهتی در شبکه با منابع تولید پراکنده و محدود کننده های جریان خطا کارشناسی ارشد 1395/11/13
سیدحسین جعفری آنالیز پایداری گذرا یک ریزشبکه با حضور تولیدات پراکنده کارشناسی ارشد 1390/07/06
فرشاد جعفری مدیریت مصرف انرژی دوسطحی در سیستم های چند حاملی انرژی خانگی دکتری 1397/11/11
محمدامین جراحی بررسی چالش های موجود در روش های دسته بندی خطا در خطوط انتقال تک مداره و دو مداره و ارائه روشی جدید کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمد امین جراحی تشخیص و دسته بندی خطاهای اتصال کوتاه در ریزشبکه های AC دکتری 1401/11/15
محسن کریمی آغچه تشخیص و مکانیابی خطای Hot Spot در پنل های خورشیدی کارشناسی ارشد 1398/11/26
عبداله کاوسی فرد مدلسازی تغییرات بار شبکه های قدرت با هدف پیشبینی بار کارشناسی ارشد 1390/06/30
ابراهیم کاظم زاده ارائه‌ی یک روش جدید در مدیریت انرژی الکتریکی نانو گرید ها کارشناسی ارشد 1396/12/06
جلال کشاورززاده بررسی و مقایسه روش‌های کنترل اینورتر شبه منبع امپدانس کارشناسی ارشد 1395/05/20
سعیده السادات کتابی پور مدلسازی تغییرات شدیداً سریع توان های اکتیو و راکتیو مزارع بادی دکتری 1400/11/15
مرتضی خورشید سوار پخش بار سری زمانی کارشناسی ارشد 1392/12/17
حسن خسروی ارائه روشی موثر در تشخیص جزیره ای شدن در ریزشبکه های جریان متناوب کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهدی خسروی مکان‌یابی دقیق منابع چندتایی فلیکر در سیستم‌های توزیع کارشناسی ارشد 1398/11/26
ایمان مسعودی پور تعاریف و روشهای محاسبه توان راکتیو در کوره های قوس الکتریک کارشناسی ارشد 1392/07/08
سینا محمدی شناسایی جریان هجومی همدردی ترانسفورمر کارشناسی ارشد 1401/11/15
علی \tنامدار بیلوئی تشخیص خطای حلقه داخلی استاتور موتور القایی کارشناسی ارشد 1400/04/07
محمد صادق پیام الگوریتم های حفاظت جهتی در شبکه های توزیع دکتری 1400/11/25
عباسعلی رضوی ناچویی تعیین مکان خطا در خطوط انتقال جبران شده با جبران کننده های سری کارشناسی ارشد 1391/12/16
میثم سباتی روش های بهینه سازی چیدمان توربین های بادی جهت افزایش بهره وری کارشناسی ارشد 1396/12/13
رضا صادقی گوغری تشخیص خطای سیم پیچ در موتور القایی کارشناسی ارشد 1396/06/29
رضا صادقی گوغری چالش های پیاده سازی حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورمرهای کوره قوس الکتریکی با استفاده از کویل رگوفسکی و ارائه برخی راهکارها دکتری 1401/09/02
علی صاحبی تشخیص اتصال کوتاه از جریان هجومی در ترانسفورمرهای قدرت در حضور محدود کننده جریان کارشناسی ارشد 1394/09/07
احمد سالاری تجدانو حفاظت دیستانس در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری در حضور مزرعه بادی کارشناسی ارشد 1395/12/11
قاسم سالکی الگوریتم های کارآمد برای رله های جهتی در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد 1394/05/04
سعید صداقت خو همگام سازی نرم در ریز شبکه ها با استفاده از تجهیزات فرونشاننده گذرا کارشناسی ارشد 1394/12/20
هادی شاهدی برنامه ریزی کوتاه مدت بازار در شبکه های آبی-حرارتی با در نظر گرفتن قیودامنیت شبکه کارشناسی ارشد
الهام شهیاد بررسی عملکرد جبران کننده های ایستا برای بهبود کیفیت توان قطارهای برقی کارشناسی ارشد 1390/12/22
معصومه شمور هماهنگ سازی بهینه رله های اضافه جریان در شرایط مختلف بهره برداری از منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1395/11/02
محمد شرفی مدیریت ولتاژ شبکه در حضور تولیدات پراکنده کارشناسی ارشد 1392/07/08
زهرا شریفی مدلسازی کوره های قوس الکتریکی با داده های اندازه گیری واقعی کارشناسی ارشد 1390/06/28
محمدجواد شیرپور شناسایی منبع فلیکر در سیستم های توزیع کارشناسی ارشد 1397/10/26
فرزانه شجاعی بهینه سازی ضرایب فیلترهای واحد اندازه گیر توان راکتیو در سیستم کنترل SVC دکتری 1401/11/15
رضا تقوی پخش بار بهینه احتمالی توان در سیستم های قدرت ترکیبی AC/DC دکتری 1397/06/31
حامد توکل پور صالح مکانیابی خطا در مزارع بادی و بررسی تاثیر عملکرد نامناسب توربین ها بر شبکه کارشناسی ارشد 1398/06/05
رضا توانایی بررسی تأثیر تولیدات پراکنده از جمله ژنراتورهای سنکرون بر عملکرد روش های تشخیص جزیره ای کارشناسی ارشد 1396/12/05
مهدی امینی جداسازی کنترل شده سیستمهای قدرت دکتری 1399/06/05
سعید خالقیان بررسی انواع روش های تشخیص خطای اولیه در کابل های زیر زمینی و ارئه یک روش جدید کارشناسی ارشد 1396/12/07
امجد المیاحی برنامه ریزی توسعه تولید و انتقال برق با روش MCDM کارشناسی ارشد 1402/06/14
هنگامه چابک تشخیص جزیره ای شدن و گذر روان در ریزشبکه های جریان مستقیم کارشناسی ارشد
مسعود جلیل مدل سازی خطای قوس DC سری در سیستم های فتوولتائیک دکتری 1401/11/15
مهدی جباره ناصرو تشخیص و دسته بندی خطا در ریز شبکه های DC کارشناسی ارشد
محمدجواد رحیمی تحلیل گازهای حل شده در روغن ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد 1401/04/29
فاطمه سجادی مدیریت انرژی در ریز شبکه با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت توان کارشناسی ارشد
محمد انصاری مدیریت و بازپس گیری انرژی در سیستمهای ترکشن مترویی کارشناسی ارشد 1394/06/30
امجد انوری مقدم بهره برداری هوشمند از یک ریز شبکه کارشناسی ارشد 1389/09/20
عباس عسکری بهره برداری بهینه شبکه توزیع با استفاده از بازآرایی برخط و پیش بین شبکه به منظور بهبود فروافتادگی ولتاژ کارشناسی ارشد 1392/07/09
علیرضا باقری ارائه یک چارچوب مناسب برای شناسایی و بازیابی شکل موج اشباع شده ی ترانسفورمر جریان کارشناسی ارشد 1397/06/25
سید اسماعیل باشنگ پیش بینی مصرف انرژی اولیه نیروگاههای برق ایران با استفاده از یک روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1398/11/29
امین دلیر بهبود شرایط گذرا در هنگام تغییر بار در ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی احسانی فر ارائه یک روش جدید برای تشخیص خطای حلقه در ترانسفورماتور قدرت کارشناسی ارشد 1396/06/22
عارف احسانی تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدید‌پذیر در حضور پارکینگ خودرو‌های برقی کارشناسی ارشد
امین فرجاه مدیریت کارآمد واحد های ذخیره انرژی مبتنی بر باتری به کمک تجهیزات الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد 1397/06/27
تیمور قنبری هاشم ابادی مدیریت بر شرایط گذرای میکروگریدها، چالشها و راهکارها دکتری 1391/08/01
ساسان غلامی جبرانسازی سری بر مبنای ماتریس کانورتر در سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد 1389/11/25
امید حاجی لو مکان یابی بهینه برقگیرها کارشناسی ارشد 1394/06/31
ارش هاشمی بررسی طرح سایزبندی احتمالی CT در آنالیز حفاظت سیستم¬های قدرت بمنظور مصونیت سیستم-های حفاظتی از عملکرد اشتباه در حین اشباع CT کارشناسی ارشد 1397/06/26
فرید هاشمی ارائه روش تشخیص وضعیت جزیره ای و طراحی کنترل کننده ولتاژ خود تنظیم واحدهای تولید پراکنده اینورتری در ریز شبکه جزیره ای دکتری 1396/12/16
سیما جلالی کاشانی استفاده از ذخیره سازی انرژی در بهینه سازی عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد 1390/03/09
محمد امین جنگجو کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1391/07/08
دنا کریمی پور فرد کنترل سیستم های آشوبناک به کمک روش های تطبیقی کارشناسی ارشد 1390/05/08
ابوالفضل کاظم دهدشتی ارائه روش جدید انالیز احتمالی بر مبنای تخمینگرهای چگالی غیر پارامتری؛ مطالعه موردی: مدیریت انرژی مراکز انرژی مسکونی دکتری 1399/06/31
ابوالفضل کاظم دهدشتی استفاده از مبدل منبع امپدانسی در بازیاب دینامیکی ولتاژ کارشناسی ارشد 1391/07/08
داود کشاورزی بهبود حفاظت اجزای ریزشبکه های DC با استفاده از روش های مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد 1395/08/25
نوید خواست خدائی چالش‌های جزیره‌ای شدن در ریز شبکه‌های DC کارشناسی ارشد 1399/11/28
ایمان لرزاده بررسی عملکرد جبران خطای درایوهای مبتنی بر مبدل ماتریسی کارشناسی ارشد 1389/06/01
محمد مسیحیان جهرمی بررسی رفتار جبران کننده های سری ولتاژ برای بهبود شاخص فروافتادگی ولتاژ در شبکه های توزیع کارشناسی ارشد 1389/03/01
علی مسعودیان اینورتر منبع امپدانسی نه سوئیچه ی سه سطحی کارشناسی ارشد 1392/07/08
احمد مقدم برنامه ریزی بهینه توان راکتیو در بهره برداری از سیستم های قدرت ترکیبی کارشناسی ارشد 1392/07/06
سیدمحمدحسن موسوی بهبود عملکرد نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس بزرگ با مبدل‌های توزیع شده در شرایط خطا کارشناسی ارشد
محدثه نقی زاده ماهانی ارزیابی شرایط خطا در ریزشبکه های dc با در نظر گرفتن اثر زمین سیستم کارشناسی ارشد 1397/10/09
نسیم نجفی ارائه یک روش جدید مدلسازی حرارتی ترانسفورمر های قدرت کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرشید نصرفردجهرمی پخش بار هارمونیکی احتمالی کارشناسی ارشد 1393/04/03
پویان ناظری مکان یابی بهینه کلیدهای کنترل از راه دور به منظور بهبود قابلیت بازیابی سیستم های توزیع کارشناسی ارشد 1396/10/11
میثم پوراحمدی نخلی آنالیز کوتاه مدت پخش بار با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید و مصرف در سیستم توزیع مجهز به توربین های بادی کارشناسی ارشد 1389/06/31
محمدمهدی رحمان پور بررسی احتمالی پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت با حضور مزارع بادی کارشناسی ارشد 1393/08/01
سعید رضایی طراحی واسط هوشمند مرکزی برای انتقال دو طرفه انرژی الکتریکی بین شبکه برق و خودروهای نسل جدید در یک پارکینگ کارشناسی ارشد 1391/07/08
حمید صمصامی بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی در توربین های بادی کارشناسی ارشد 1392/12/17
امین شعبانپورحقیقی طراحی یک پایدارکننده دینامیک ولتاژ بر اساس ماتریس کانورتر کارشناسی ارشد 1390/07/06
نازک سلیمانپور ارزیابی احتمالی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت با حضور توربین های بادی کارشناسی ارشد 1391/04/28
محسن تاج دینیان ارایه یک روش موثر برای ارزیابی پایداری گذرا در سیستم های قدرت دکتری 1398/12/17
حسین توکلیان اندازه گیری و ارزیابی تخلیه جزئی در موتورهای القایی کارشناسی ارشد 1402/06/14
هومن ترکمان بهره برداری بهینه از نیروگاه های بادی وپمپی ذخیره ای کارشناسی ارشد 1392/07/06
محمدرضا مسعودی تخمین حالت دینامیکی در ریزشبکه‌های جزیره‌ای کارشناسی ارشد
عليرضا عباسي برنامه ريزي توسعه همزمان انرژي هاي الکتريکي و حرارتي در سيستمهاي توزيع انرژي دکتری 1393/11/29
کامران عبدي پيش بيني قيمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار براساس داده هاي سفارش محدود کارشناسی ارشد 1399/06/31
موسي افراسيابي مديريت انرژي توزيع‌شده ريزشبکه‌ها با استفاده از پيش‌بيني بر مبناي روش‌هاي يادگيري عميق دکتری 1398/06/27
زهرا اذرنيوه طراحي و شبيه سازي سوئيچ هاي پر سرعت الکترو اپتيکي مبتني براکسيد هادي شفاف سازگار با تکنولوژي CMOS کارشناسی ارشد 1398/06/31
اسماعيل باقري ارائه روشي مبتني بر جامعه براي بيشينه سازي نفوذ در شبکه هاي اجتماعي دکتری 1397/10/24
مهدي باقري شيري بهينه سازي و مديريت بر خط توليد انرژي در سيستم هاي هيبريدي خورشيدي به همراه مديريت سنکرون شده و لحظه اي بارهاي خاص کارشناسی ارشد 1396/06/20
نيکو بهرامن سلول هاي خورشيدي اورگانيک و بهبود عملکرد آنها به کمک الکترودهاي ساختار نانو کارشناسی ارشد 1393/11/29
روزبه باپيري بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي در دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/11/23
هومان بصيرت پخش بار بهينه احتمالي با درنظرگيري وابستگي بين متغيرها کارشناسی ارشد 1392/12/18
ندا بهپور ارزيابي کمي و کيفي توليد و توزيع گرما در پدهاي حرارتي الياف کربني با استفاده از پردازش تصاوير کارشناسی ارشد 1395/05/12
محمدجواد بردباري مميزي احتمالي انرژي در ساختمان ها کارشناسی ارشد 1396/12/19
فرشيد دهقاني ارزيابي تاب‌آوري سيستم هاي توزيع انرژي الکتريکي تحت رويدادهاي آب و هوايي شديد کارشناسی ارشد 1397/11/28
احسان ابراهيمي حسين ابادي ماشين بردار پشتيبان كارا براي يک داده تست منفرد کارشناسی ارشد 1398/11/30
حسن اسماعيلي بررسي تاثير H2S بر خوردگي CO2 فولاد API 5L X52 در محلول آبي کلريد سديم و بررسي اثر دما و pH کارشناسی ارشد 1392/07/10
حسين عوضي جمالي بررسي و مقايسه سطح عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني طراحي يا مقاوم شده با انواع مهاربندهاي فولادي همگرا کارشناسی ارشد 1390/05/25
مصطفي عيدي پورمحمدزماني اناليز پايداري ولتاژ با استفاده از روش پخش بار پيوسته احتمالي کارشناسی ارشد 1394/06/23
حسين فدائي اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي آلياژ 2024-T3 آلومينيوم و بررسي مقاومت به خوردگي و خصوصيات سطحي کارشناسی ارشد 1391/11/16
حسن فرخي نژاد استحصال انرژي از منابع کم توان و ولتاژ پايين AC کارشناسی ارشد 1397/10/09
هادي فتوح آبادي آناليز و بررسي عملکرد شبکه هاي توزيع هيبريد AC/DC مبتني بر ترانسفورماتورهاي حالت جامد دکتری 1398/06/30
سياوش قنادي برنامه ريزي احتمالي مشارکت واحدها با استفاده از کمولنت ها کارشناسی ارشد 1394/06/30
حميدرضا قنبري مکان‌يابي صوتي تخليه جزيي در ترانسفورماتورهاي قدرت کارشناسی ارشد 1396/06/29
سليمان حاجي صادقيان نجف ابادي بررسي الگوريتم هاي وفقي پردازش سيگنال جهت آشکارسازي اهداف دريايي با استفاده از تشعشعات ماهوارهاي کارشناسی ارشد 1391/12/06
عليرضا حامدي آناليز و مديريت هاب انرژي با در نظر گرفتن سيستم ذخيره ساز دکتری 1399/03/08
فاطمه حيدري ساخت نانوکامپوزيت هيدروکسي اپتايت/کايتوسن/مگنتيت و بررسي خواص آن دکتری 1393/08/21
حامد حلمي بکارگيري سيستمهاي فازي در پيش بيني بار شبکه هاي الکتريکي هوشمند کارشناسی ارشد 1393/11/15
ارشاک جوهرپور جداسازي کور منابع در ترکيب هاي غير خطي با استفاده از مشتق سيگنال کارشناسی ارشد 1398/06/31
سپهر کريمي تاثير تداخل هاي الکترومغناطيسي هدايتي بر عملکرد خودروهاي الکتريکي-مدل سازي و تحليل کارشناسی ارشد 1398/11/19
داريوش کيهان اصل پخش بهينه انرژي در سيستم هاي به هم پيوسته توزيع انرژي دکتری 1399/06/31
محسن خيرانديش فرد رديابي اشياء متحرک چندگانه در تصاوير دوربين متحرک کارشناسی ارشد 1392/06/26
نسيم خورسندي بررسي روشهاي مسيريابي متحمل خطا در شبکههاي بيسيم و ارائه يک روش پيشنهادي انرژي کارا کارشناسی ارشد 1396/12/19
اريا خوش سيرت مدل کردن عدم قطعيت در شبکه هاي عصبي عميق براي داده هاي تصويري کارشناسی ارشد 1398/11/30
حميد کهزادي پيش بيني حاملهاي اوليه انرژي جهت تامين مصرف نهايي کارشناسی ارشد 1395/11/23
عليرضا لياقت آشکارسازي و رديابي اهداف هوايي در دنباله تصاوير مادون قرمز کارشناسی ارشد 1391/12/12
نرجس ميرشکاري دسته بندي بوسيله ابر صفحه هاي محلي:روشي براي بهبود عملکرد الگوريتم نزديک ترين همسايه کارشناسی ارشد 1390/06/28
اميد موذني تشخيص شرايط غير عادي در پنل هاي فتو ولتائيک با استفاده از تخمين پارامتر کارشناسی ارشد 1396/06/30
سيدصادق موسوي شوشتري جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس کارشناسی ارشد 1392/12/15
نريمان نبي پور مطالعه آزمايشگاهي بهبود ظرفيت باربري ستون هاي سنگي محصور شده با ژئوسنتتيک کارشناسی ارشد 1390/10/12
محمد نادريان تشخيص و مکان يابي نشت ناشي از اتصال بدنه در خودرو الکتريکي کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدجواد پيش اهنگ جايابي منابع توليد پراکنده با رويکرد کاهش تلفات و بهبود کيفيت توان در شرکت برق منطقه اي فارس کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهران رشيدي ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده از داده هاي اندازه گيري بر خط دکتری 1395/11/13
سمانه رزمي ارائه الگوريتمي کارا جهت حداکثرسازي تاثير با در نظر گرفتن نقش رهبران در شبکه هاي اجتماعي علامت دار کارشناسی ارشد 1397/11/30
سيد محمد طاهر رکني برنامه ريزي توان راکتيو در شبکه توزيع با حضور بارهاي تصادفي کارشناسی ارشد 1394/06/31
سمانه گلستاني بهبود مدلسازي کوره قوس الکتريکي با در نظر گرفتن همزمان توان حقيقي و هارمونيک ها دکتری 1396/12/17
مجتبي صميمي مکانيابي بهينه برقگير در شبکه هاي هوايي توزيع کارشناسی ارشد 1397/06/26
رضا سپهرزاد مطالعه و بهينه سازي سيستم انرژي با در نظر گرفتن برنامه هاي مديريت سمت تقاضا و مصرف کارشناسی ارشد 1394/12/17
معصومه السادات سيديزدي ارائه الگوريتم هاي تعاملي بين رانندگان خودروهاي برقي و مالکان ايستگاه هاي شارژ با در نظر گيري محدوديت هاي شبکه برق و تردد جاده اي دکتری 1399/11/29
امين شعبانپور حقيقي بهره برداري بهينه از سيستم هاي انرژي چندحاملي دکتری 1394/10/09
ايمان شايگاني مدلسازي تجهيزات ادوات FACTS در پخش بار هولومورفيك کارشناسی ارشد 1397/06/25
آنيتا شيرواني تشخيص نفوذ به شبکه با استفاده از تکنيک هاي کاهش ابعاد داده کارشناسی ارشد 1399/06/30
ميلاد سهرابي بررسي عددي تاثير اعمال تغيير شکل بر روي سطح مشترک آب-هوا در خاک هاي غير اشباع کارشناسی ارشد 1391/12/15
محمدرضا طاهري ازاد افزايش قابليت اطمينان ريزشبکه ها بوسيله بارزدايي در حضور توربين هاي بادي و پنل هاي خورشيدي کارشناسی ارشد 1395/12/18
محمد هادي ولي زاده تخمين حالت شارژ باتري هاي خودروهاي الکتريکي با استفاده از تکنيک CVM کارشناسی ارشد 1394/06/31
پويا زنديه بررسي روشهاي متفاوت رديابي بهينة نقطه توان ماکزيمم(MPPT) در سيستم هاي فتوولتائيک (PV) تحت شرايط سايه - جزيي (PSC) کارشناسی ارشد 1395/06/23
عاطفه شادماني طراحي و شبيه سازي مدولاتور نوري مبتني بر ماده ي با قابليت تغيير فاز Ge2Sb2Te5 کارشناسی ارشد 1397/06/25
ندا ضيايي کجباف بررسي تاثير آلياژ صفحات مبدل هاي حرارتي صفحه اي بر انتقال حرارت آنها کارشناسی ارشد 1390/05/26
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت 290141141 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/19 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
حفاظت ورله ها 290133111 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1430 الی 1600) 1400/04/12 (1400 - 1700) ترم دوم 1399
بررسی سیستمهای قدرت 1 290135221 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/11/10 (1100 - 1400) ترم اول 1399
کنترل توان راکتیودرسیستم های قدرت 290143241 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/11/07 (1100 - 1400) ترم اول 1399
نمایش 4 نتیجه